skip to Main Content

Den Haag komt Nederlandse jongeren tegemoet

Staatssecretaris Atsma heeft gehoor gegeven aan de oproep van de VN-jongerenvertegenwoordigers en de 29 jongerenorganisaties die 16 november de Tweede Kamer opriepen tot duurzaam onderwijs. Er komt een gesprek met Minister van Bijsterveldt.  

Een delegatie van de 29 jongerenorganisaties die op 16 november jl. de Tweede Kamer opriepen om werk te maken van onderwijs voor een groene economie, gaan om tafel met Staatssecretaris Atsma en Minister van Ondewijs, Marja van Bijsterveldt. Deze toezegging deed Atsma gisterenavond bij de klimaattop in Durban.

De VN-Jongerenvertegenwooridgers voor duurzame ontwikkeling, Gabe van Wijk en Liset Meddens hadden in Durban een ontmoeting met de Staatssecretaris. Het hele gesprek hebben ze opgenomen en is hier te bekijken.

De regering wil liever geen invloed uitoefenen op de onderwijsprogramma’s behalve als het om rekenen en taal gaat. Het is de Tweede Kamer die hier uiteindelijk echt iets mee zou kunnen doen. Hoe dan ook, voelen de jongeren zich serieus genomen door eerst het gesprek aan te kunnen gaan met de bewindslieden.

Atsma bood in mei dit jaar een opening door jongeren te verzoeken hun invloed in Den Haag aan te wenden als het gaat om het thema duurzame ontwikkeling. De campagne “een groene generatie vraagt om duurzame educatie” werd aangegrepen om te laten zien dat jongeren zich weten te verenigen op dit onderwerp. Nu was het de zet aan Atsma om te helpen dit standpunt richting de politiek gehoord te krijgen. Atsma houdt woord.

Back To Top