skip to Main Content

Partij voor de Dieren wil verbod op consumentenvuurwerk

De Partij voor de Dieren heeft opnieuw Kamervragen gesteld over de gevaren van vuurwerk voor mens, dier en milieu. Volgens de partij moet er ‘een einde komen aan de ellende die gepaard gaat met de knallende jaarwisseling.’

 

Een onafwendbaar vuurwerkverbod voor particulieren is volgens de PvdD de enige oplossing voor de problemen die vuurwerk veroorzaakt. Professioneel georganiseerde vuurwerkshows zouden wat de PvdD betreft wel mogen plaatsvinden: ‘Vuurwerk kan wat ons betreft alleen worden afgestoken in professioneel georganiseerde vuurwerkshows. Zo kan iedereen genieten van mooi vuurwerk, zonder dat dit grote schade toebrengt aan mensen, dieren en milieu’, aldus de PvdD.

Als gevolg van de knallende jaarwisseling lopen jaarlijks honderden mensen ernstig letsel op. Het geknal bezorgt miljoenen dieren veel angst en stress. Vuurwerk bevat bovendien zware metalen en zeer giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. De schade bedraagt jaarlijks minimaal 500 miljoen euro. Na afloop van iedere Oud & Nieuw moet er 3 miljoen kilo afval worden opgeruimd.

Back To Top