skip to Main Content

#DusRuttenaarRio

In juni vindt in Rio de Janeiro dé duurzaamheidsconferentie plaats: Rio+20! En natuurlijk moet Nederland daarbij aanwezig zijn, maar nog belangrijker, Nederlandse jongeren moeten op de hoogte zijn van Rio+20 en hun bijdrage kunnen leveren. Daarom is de campagne #DusRuttenaarRio gestart. Via deze column brengen we actualiteiten rondom Rio+20 in beeld.

De meesten van jullie zullen wel bekend zijn met het groeiende aantal jongereninitiatieven op het gebied van duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan Duurzame Student, jong&duurzaam en de kinderklimaattop. Jongeren zetten zich op hun eigen manier in voor een meer duurzame toekomst. Tot zo ver een bekend verhaal. Maar nu iets nieuws: ik wil al deze verschillende initiatieven oproepen om hun krachten te bundelen. Aanleiding hiervoor is de aankomende duurzaamheidstop in Rio; Rio+20.

Voor degenen die met hun hoofd in Durban zijn blijven hangen en zich afvragen waar het nu over gaat: 20-22 juni 2012 vindt de United Nations Conference on Sustainable Development plaats in Rio de Janeiro. In 1992 zijn in Rio de eerste overeenkomsten op het gebied van duurzaamheids- en milieubeleid ontstaan, 20 jaar geleden dus. Vandaar de naam van de huidige top; Rio+20.

Doel van deze conferentie is ‘het verzekeren van vernieuwde politieke toewijding voor duurzame ontwikkeling, de balans opmaken van het tot nu toe behaalde resultaat en de blijvende hiaten in de implementatie van de uitkomsten van de grote toppen over duurzame ontwikkeling en het aanspreken van nieuwe en verschijnende uitdagingen’.  Er zijn twee focusthema’s: 1) de groene economie in de context van duurzame ontwikkeling en armoede uitbanning; 2) het institutionele framework voor duurzame ontwikkeling.

So far, so good. Maar om deze top relevant te maken is het wel van belang dat de juiste mensen er aanwezig zijn. Mensen met beslissingsbevoegdheid op bepaalde vlakken. Bijvoorbeeld mensen in de functie van minister president. Internationaal zijn er steeds meer initiatieven die onder de noemer ‘Push your president’  lijken te vallen, waarvan de meesten voor jongeren zijn geïnitieerd. Ook in Nederland is er veel gepraat over de petitie ‘Planet before protocol’ waarin regeringsleiders worden opgeroepen om naar Rio te gaan in plaats van naar het jubileum van Queen Elizabeth.

Nu is er in Nederland #DusRuttenaarRio, een campagne opgezet door de Nederlandse jongerenvertegenwoordigster duurzame ontwikkeling naar de VN Liset Meddens. De campagne moet de bekendheid van Rio+20 vergroten en de betrokkenheid van Nederlandse jongeren met het onderwerp aantonen. Wanneer wij met concrete ideeën, inspiratie en duurzame acties kunnen laten zien dat we het belangrijk vinden dat hier aandacht voor is, vergroten we de kans dat Mark Rutte naar de Rio+20 top gaat. Waarmee we de relevantie van de top in zijn geheel weer vergroten. Een en al winst dus.  

Wil jij, als stakeholder van de toekomst, je duurzame toekomst gewaarborgd zien? Dan kom ik weer terug op mijn oproep aan het begin van deze tekst: laten we onze krachten bundelen om Rutte naar Rio te sturen. #DusRuttenaarRio heeft eigen acties, waar je je bij aan kunt sluiten (hou de website en facebook in de gaten), maar bedenk vooral ook zelf acties! Heb je een idee, trommel mensen op en laat zien dat jij wilt dat Rutte ons in Rio vertegenwoordigd.

Wat kun je nu meteen doen? Laat weten waarom jij vindt dat Rutte naar Rio moet! Dit kan via twitter #DusRuttenaarRio of Facebook.com/dusruttenaarrio.

Door Eline 

Back To Top