skip to Main Content

Plan. Girls First

Voor de afdeling Educatie & Participatie is Plan op zoek naar een fulltime stagiair ‘Climate exChange’ (m/v). De stage is bedoeld voor een periode van minimaal 3 maanden, aanvang per direct of zo spoedig mogelijk. Plan is een kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die werkt aan het realiseren van gelijke rechten en kansen voor meisjes en het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen in ontwikkelingslanden. 

 

Over de Afdeling Educatie en Participatie

Je bent werkzaam op de Afdeling Educatie en Participatie binnen Plan. Deze afdeling heeft tot doel kinderen en jongeren op een voor hen aansprekende manier te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking en specifiek het werk van Plan. Dat doet de afdeling door aansprekende lesprojecten te ontwikkelen, door de inzet van verschillende jongerenmedia, door het aanbieden van leuke handelingsperspectieven, maar ook door jongeren de mogelijkheid te bieden zelf een bijdrage te leveren aan de oplossing. Bijvoorbeeld door hen de middelen te geven om eigen acties op te starten of door hen de mogelijkheid te bieden om hun mening te uiten en te delen met leeftijdsgenoten, het algemeen Nederlands publiek maar ook met beleidsmakers en politici.

Jouw algemene stageopdracht

De stage betreft een fulltime functie (35 uur per week, tijdens flexibel in te delen). Je levert middels de jou toegewezen werkzaamheden een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de afdeling. Concreet zul je, zoveel mogelijk zelfstandig, meewerken aan de organisatie van het educatieproject ‘Make the Link – Climate exChange’ voor jongeren in de leeftijd van 12-19 jaar.

 

Specificatie van je werkzaamheden

Achtergrond

Nu al sterven er jaarlijks ongeveer 150.000 kinderen en jongeren aan de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast vinden jongeren klimaatverandering zelf een belangrijk onderwerp. Daarom heeft Plan, in samenwerking met Plan UK, een lespakket over klimaatverandering ontwikkeld. Het doel is om jongeren op een positieve manier bij het onderwerp te betrekken. Naast het lespakket is er een website waarop de deelnemende leerlingen in contact komen met jongeren in Malawi, Kenia, Senegal, Groot Brittannië en Bulgarije. Jongeren kunnen hierop verhalen en ervaringen uitwisselen en zo o.a. meer te weten komen over hoe klimaatverandering de levens van jongeren in andere landen beïnvloedt. Tevens hebben wij kleine budgetten waarmee de jongeren zelf een actie/campagne op kunnen zetten, is er voor geïnteresseerden de mogelijkheid om een campagneworkshop te volgen en kunnen deelnemende scholen een gastles bij ons aanvragen. Het project loopt t/m eind december 2012.

 

Jouw opdracht

Het doel is om met het project in drie jaar tijd 9.000 jongeren op ongeveer 90 scholen te bereiken. Het is dus belangrijk dat het project op een goede manier onder de aandacht wordt gebracht; bij docenten, maar ook bij jongerenwerkers en bij jongeren zelf. Hierbij kunnen wij jouw creatieve inzet goed gebruiken. Andere werkzaamheden die bij jouw takenpakket zullen horen zijn: 

  • Meehelpen met de organisatie van (kleine) evenementen (zoals de campagnetraining);
  • Teksten schrijven voor de website;
  • Waar nodig het Youth Climate Network (groepje jonge vrijwilligers die bij het project betrokken zijn) en hun campagne ondersteunen;
  • Jongeren die hun eigen actie/campagne willen opzetten, ondersteunen;
  • Gastlessen en presentaties geven/regelen;
  • Ondersteuning van de projectcoördinator;
  • Lopende zaken onder de aandacht brengen bij social media;
  • Meedenken over de verbetering en het aantrekkelijker maken van het lespakket, voornamelijk op basis van evaluaties.

Overige werkzaamheden

Je werkt mee als volwaardig teamlid en neemt daarom ook deel aan activiteiten als afdelingsoverleg, Plan breed overleg etc. Naast bovenstaande opdracht, zal je op verzoek van het afdelingshoofd worden ingezet voor voorkomende kleine werkzaamheden binnen de afdeling, afgestemd op interesse, kennis en vaardigheden van de stagiair.

 

Over de begeleiding

De stagiair zal begeleiding krijgen van en rapporteren aan de Manager Educatie en Participatie. Wekelijks, of naar behoefte vaker, vindt er bilateraal overleg tussen afdelingshoofd en stagiair(e) plaats, waar in ieder geval de voortgang van de werkzaamheden, eventuele knelpunten en begeleiding worden besproken.

Plan biedt

De stagiair krijgt een werkplek op de afdeling Educatie en Participatie en toegang tot voor diens werkzaamheden noodzakelijke systemen. De stagebegeleider binnen Plan is de manager Educatie & Participatie. De dagelijkse begeleiding en samenwerking liggen bij de projectcoördinator.

Plan biedt een fulltime stagevergoeding van € 250,- per maand.

Ben je geïnteresseerd?

Voor vragen over deze functie kun je terecht bij Patty Kluytmans, projectcoördinator Climate Change (020 549 5555). Stuur je motivatiebrief en CV zo snel mogelijk naar vacatures@plannederland.nl ter attentie van Muriël Potter en Patty Kluytmans.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs geste

Back To Top