skip to Main Content

Tarweproductie in Europa 1,2 miljoen ton minder door Amerikaanse luchtvervuiling

Luchtvervuiling veroorzaakt in de Verenigde Staten waait over naar andere continenten. Nieuw onderzoek toont aan dat vooral de Amerikaanse ozonvervuiling er in Europa voor zorgt dat er 1,2 miljoen ton tarwe minder verbouwd wordt.

Ozonvervuiling

Ozonvervuiling wordt grotendeels veroorzaakt door steenkoolcentrales en autoverkeer. Het ontstaat door een reactie van de vervuiling met het zonlicht dichtbij het aardoppervlak. De vervuiling beschadigt cellen en belemmert de groei, van zowel mensen als landbouwgewassen. Trouw meldt dat uit de bevindingen van de universiteiten van Leeds en York blijkt dat de vervuiling van continent naar continent reist en dus geen lokaal probleem is.

Vooral de belangrijke landbouwgewassen tarwe, maïs, soja, katoen, aardappel en rijst worden aangetast door vervuiling van de geïndustrialiseerde continenten Noord-Amerika, Europa en Zuidoost-Azië. Europa is daarvan vooral het slachtoffer, er wordt door de Amerikaanse vervuiling 1,2 miljoen ton minder tarwe geproduceerd. Rijst lijdt het meeste onder de Zuidoost-Aziatische vervuiling en maïs en soja door de Noord-Amerikaanse vervuiling. Europa veroorzaakt de minste schade doordat deze vervuiling door de klimatologische omstandigheden minder snel vervoerd wordt naar andere werelddelen.

Internationale samenwerking

Doordat de vervuiling van een ander continent aangevoerd kan worden, kunnen de lokale maatregelen om de vervuiling in te dammen, teniet gedaan worden, ontdekten wetenschappers van de universiteit van Leeds. Hoofdonderzoeker Steve Arnold zegt dat luchtvervuiling een belangrijk aandeel heeft in de verminderde landbouwopbrengst. Omdat de vervuiling over grenzen heengaat suggereert hij dat er op internationaal niveau afspraken moeten worden gemaakt  om deze terug te dringen en niet alleen op lokaal niveau. Ook zijn collega Lisa Emberson van de universiteit van York is het ermee eens dat er internationaal opgetreden  moet worden tegen deze ozonvervuiling vanwege de grote impact op de voedselvoorziening en de grote uitdagingen die ons daarbij te wachten staan in de komende tientallen jaren.

Back To Top