skip to Main Content

Walter Faaij: een duurzame ondernemer

Walter Faaij (27) is afgestudeerd klimaatantropoloog en onderzoekt als ‘Sustainable Consultant’ de sociale kant van klimaatverandering en duurzaamheid. Studenten zijn van grote invloed op een duurzame toekomst: ‘Jullie zijn de CEO’s en regeringsleiders van morgen’

Wat is de sociale kant van duurzaamheid precies?

De sociale factor is de invloed die klimaatverandering en duurzaamheid kunnen hebben op de levens van mensen. Vaak wordt hier naar gekeken vanuit een technische of ecologische hoek. De sociale kant blijft helaas vaak onderbelicht, terwijl die kant juist een grote impact heeft op de levens van mensen. Daarover adviseer ik organisaties en bedrijven.

Hoe ben je op dit idee gekomen?

Voor mijn studie antropologie heb ik drie maanden onderzoek gedaan op Groenland naar de sociale gevolgen van klimaatverandering voor de vissers. In die tijd heb ik veel gesproken met vissers, maar ook met visserijorganisaties. Uit het onderzoek bleek dat vooral de kleine visbedrijfjes erg onder de klimaatverandering lijden: Wanneer het ijs te dun is, kunnen de vissers niet meer met sledehonden dicht bij het water komen.

Ook wanneer bijvoorbeeld de visquota naar beneden bijgesteld worden, zien de vissers hun directe levensonderhoud eronder lijden. De vissers hebben geen idee hoe ze het volgend seizoen door moeten komen en hun gezin van eten moeten voorzien. Een heftige sociaal-maatschappelijke consequentie van klimaatverandering.

Wie geef je zoal advies?

Op dit moment neem ik bijvoorbeeld deel aan een overleg over duurzame bedrijfsvoering binnen de Hogeschool Utrecht. De hogeschool wil graag verduurzamen, maar weet niet precies op welke manier. De HU vraagt zich bijvoorbeeld af hoe ze het personeel maar ook de studenten kunnen aansporen om het licht uit te doen, afval te scheiden en het openbaar vervoer of de fiets te nemen, kortom duurzaam gedrag te vertonen. Voor deze gedragsverandering is draagvlak in alle lagen van de organisatie nodig en daarin adviseer ik.

Welk doel wil je daarmee bereiken?

Ik streef ernaar dat duurzaamheid niet als een apart issue gezien wordt, maar dat het verweven zit in de structuur van de samenleving en bedrijven. Daarvoor is een mindchange nodig. Duurzaamheid moet iets vanzelfsprekends worden en niet iets waarvoor gelobbyd moet worden. Die mindchange begint nu op gang te komen, maar moet in de toekomst veel groter worden.

En welke rol spelen studenten daarin?

De macht van de consument is groot. Jullie zijn de consument van morgen. Sterker nog, jullie zijn de CEO’s en regeringsleiders van morgen. Er liggen overal mogelijkheden en er zijn veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Jullie zijn dus diegenen die met eigen plannen die mind change kunnen maken om de wereld van morgen duurzamer te maken.

Back To Top