skip to Main Content

Trek een warme trui aan en zet de verwarming lager. Het is Warme Truiendag vandaag!

Het idee is simpel: Kleed je een dag wat warmer en zet de verwarming een graad (of twee) lager. Daarmee bespaar je zo’n 7% CO2uitstoot. Warme Truiendag wordt altijd in februari gehouden, de maand waarin het Kyoto protocol in werking trad. Ook worden er allerlei activiteiten gehouden.


De Warme Truiendag is een initiatief van het Klimaatverbond, waarin gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk streven om de uitstoot van broeikasgassen te doen afnemen. De dag wordt altijd rond 16 februari gehouden, de dag waarop het Kyoto protocol inging. De eerste Warme Truiendag in Nederland werd gehouden in 2007, in navolging van de Belgische overheid die in 2005 een dikke-truiendag in het leven riep. Iedereen thuis, op school en op het werk wordt opgeroepen om mee te doen. De verwarming 1 graad lager zetten, levert al een energiebesparing op van 7%. Grofweg 40% van de verbruikte energie in Nederland wordt omgezet in warmte.

Er zijn allerlei activiteiten en wedstrijden georganiseerd rondom de Warme Truiendag. Zo dansten schoolkinderen en Dolores Leeuwin van het Klokhuis zich warm in Leiden met een flashmob, deden andere Zuid-Hollandse kinderen dat op hun eigen school en werden er ruim 400 warme truien gebreid voor het Leger des Heils, die vandaag uitgedeeld werden aan mensen die het goed konden gebruiken. De gemeente Nijmegen won de Energybattle, een wedstrijd tussen 9 gemeenten over wie het meest elektriciteit bespaarde. Het Nijmeegse team bespaarde 29,09% en werd daarmee de winnaar. Ook werd dit jaar voor het eerst de Warme Truiendag ontwerpwedstrijd gehouden. Hier ging het om het ontwerpen van een trui van duurzame materialen. Tainá Cristina Maraschini van de Willem de Kooning Academie won met haar ontwerp ”Cocoon”.

Bron: www.warmetruiendag.nl

Back To Top