skip to Main Content

Utrechtse onderzoekers maken plastic uit snoeihout

Trouw meldt vandaag dat het scheikundigen van de Universiteit Utrecht gelukt is om plastic te maken van biomassa. Normaal wordt plastic vervaardigd van aardolie.

Door het gebruik van een katalysator met erg kleine ijzerbolletjes is aardolie niet meer nodig. De wetenschappers onder leiding van professor Krijn de Jong hebben uitgevonden dat als biomassa, zoals snoeihout, half verbrand wordt, de gassen koolstofmonoxide (CO) en waterstof (H2) vrijkomen. Deze gassen worden door de katalysator omgevormd tot bouwstenen voor plastic. Er is voor elke ton plastic 1,5 tot 2 ton biomassa nodig.

Het was volgens Krijn de Jong al eerder mogelijk om plastic te maken uit biomassa, maar dat was veel omslachtiger dan deze methode. Ook was dit plastic niet overal geschikt voor, terwijl het Utrechtse plastic bijna overal gebruikt kan worden.

Het toonaangevende blad Science publiceert morgen een artikel over deze ontdekking. De chemische industrie heeft al belangstelling getoond voor het product. De katalysator en het bijbehorende proces worden verder ontwikkeld samen met onder andere het bedrijf Dow Benelux. Echter dat gaat jaren duren, omdat er een fabriek helemaal omgebouwd moet worden.

Back To Top