skip to Main Content

“Toch meer plastic in zee’’

Trouw meldt dat twee Amerikaanse onderzoekers meer plastic in zee hebben aangetroffen dan voorheen werd gedacht. Doordat de wind de plastic deeltjes onder water duwt, zijn ze niet meer zichtbaar en worden ze niet opgemerkt door de wetenschappers.

Oceanograaf Giora Proskurowski van de Universiteit van Washington merkte dat op de Stille Oceaan confetti-achtige plastic deeltjes onder water verdwenen en nam watermonsters, maar deze keer tot vijf meter diep. De wind had het plastic zo ver naar beneden geduwd. Het eerdere onderzoek naar het plastic richtte zich alleen op het oppervlak. De metingen daarvan vallen in sommige gevallen mogelijk veel te laag uit, volgens Proskurowski en zijn collega Tobias Kukulka van de Universiteit van Delaware. Zij zeggen dat de totale hoeveelheid plastic 2,5 groter is dan de eerdere oppervlaktestudies aangeven. Bij sterke wind kan dat getal zelfs met een factor 27 stijgen. Dat hebben ze gepubliceerd in Geophysical Research Letters, een Amerikaans vakblad.

De twee onderzoekers hebben een wiskundig model ontwikkeld waarmee ze nauwkeuriger kunnen schatten hoeveel plastic er aanwezig is in de zee, omdat dit model rekening houdt met windmetingen.

Veel mensen hebben al gehoord over de Great Pacific Garbage Patch, een grote hoeveelheid plastic en ander afval in de Stille Oceaan. Dat wordt vaak voorgesteld als een soort drijvend eiland met een grote dichtheid, maar eigenlijk is het juist een wijd verspreide hoeveelheid kleine deeltjes, legt Proskurowski uit. Plastic is gevaarlijk voor vogels en vissen en vormt ook een broeihaard voor bacteriën en algen.

Een goede indicatie voor de hoeveelheid plastic in de Noordzee is de Noordse Stormvogel. Dat is een veelvoorkomende vogel, wereldwijd zijn er miljoenen van. Al deze vogels hebben gezamenlijk zo’n 45 ton plastic in de maag, schatte bioloog Jan Andries van Franeker van Imares (Institute fot Marine Resources & Ecosystem Studies) in Wageningen vorig jaar. In 30 jaar tijd heeft hij in 95% van de onderzochte stormvogels uit de Noordzee plastic in hun maag aangetroffen.

Het Belgische Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft deze week ook de aandacht gevestigd op de grote hoeveelheid plastic in de Noordzee en is daar zeer bezorgd over.

Back To Top