skip to Main Content

Positieve reacties op groen akkoord

Groene ondernemers en milieu- en natuurorganisaties zijn enthousiast over het hervormingspakket van GroenLinks, D66, ChristenUnie, CDA en VVD. In het akkoord – dat afgelopen donderdag gesloten werd – is onder andere vastgelegd dat de bezuiniging op natuur terug wordt gedraaid en dat grootverbruikers van vuile energie worden belast met een kolenbelasting.

Verschillende grote organisaties reageren positief op de gemaakte afspraken: Natuurmonumenten is ‘tevreden dat er 200 miljoen euro voor natuur wordt vrijgemaakt in het begrotingsakkoord. Daarmee krijgt de natuur weer lucht.’ Ook Milieudefensie is blij. Directeur van Milieudefensie Hans Berkhuizen: ‘Anderhalf jaar aan afbraakbeleid op natuur en milieu wordt in twee dagen grotendeels teruggedraaid en er worden ook nog eens concrete stappen vooruit gezet.’

Het Wereld Natuur Fonds gaat zelfs nog een stapje verder: ?’Den Haag doet groene reshuffle. Lage BTW voor zonnepanelen. Fossiele brandstoffen zwaarder belast. Op weg naar 100% hernieuwbare energie!’ en:?’Streep door 200 mln bezuiniging op natuur in Nederland. De natuur beschermen dat doe je samen; Den Haag doet weer mee’

Fractievoorzitter van GroenLinks Jolande Sap is blij met het akkoord en alle positieve reacties: ‘De reacties van groene ondernemers stromen bij ons binnen. Ze zijn verheugd dat we eindelijk serieuze stappen zetten in het vergroenen van de economie. De belasting op fossiele energie gaat omhoog. Jarenlang hebben wij gestreden voor invoering van een kolenbelasting. Die komt er nu. De vervuiler betaalt. Daarnaast belonen we schone alternatieven. We investeren in woningisolatie en zonnepanelen. Er gaat een groene wind waaien door Nederland.’

Bron: Groenlinks.nl 

Back To Top