skip to Main Content

Het Groene Hart zit vol uranium

Het Groene Hart zit vol met zware metalen. De regio, gelegen tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag, heeft bovendien de grootste concentratie van het radioactieve uranium. Geen alarmerende waarden, maar met een gehalte van 3 milligram per kilo grond zeker een stuk hoger dan in de rest van Nederland.

Ook niobium, dat gebruikt wordt in de productie van roestvrij staal, komt veel voor in het Groene Hart. Dat laat Trouw.nl weten naar aanleiding van de vandaag verschenen Geochemische bodematlas van Nederland. 46 chemische elementen, waaronder zware metalen, staan op de kaart met hun vindplaats en concentraties.

Het is niet gek dat uranium veel gevonden is. Dit komt namelijk van nature voor in veengebieden met hoge kleigehaltes. Maar de aanwezigheid van mensen heeft zonder twijfel bijgedragen aan de bodemvervuiling van Nederland.

Door de invoering van loodvrije benzine en het terugdringen van zware metalen in kunstmest is onze bodem behoed voor erger. “Maar we hadden niet veel langer moeten doorgaan”, zegt Job Spijker, een van de samenstellers en geochemicus bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “We zitten nu nog aan de veilige kant, maar we moeten op onze tellen passen.”

Ook al zijn de concentraties niet alarmerend, toch is het niet helemaal pluis met onze grond. Zowel in de professionele landbouw als in moestuinen is weliswaar schoon genoeg om veilig voedsel te telen, maar regionaal gezien kan het nodig zijn om de invloed van de bodemkwaliteit op gewaskwaliteit te controleren. En dat zou in ons ‘beschaafde’ land niet nodig moeten zijn.

Back To Top