skip to Main Content

L.S.V Minerva organiseert duurzaam symposium

De Leidse studentenvereniging Minerva is druk bezig met de voorbereidingen van het symposium ‘Duurzaamheid: trend of de toekomst?’ dat komende dinsdag plaatsvindt.

 

Aan de hand van een aantal bekende sprekers, zoals Reyer Gerlagh en Theo Wolters en workshops van onder andere Rabobank, Club van 30 en de Pieterskerk, krijgen alle aanwezigen de kans hun  eigen beeld te vormen aangaande het onderwerp duurzaamheid. Het symposium heeft als doel een begin te maken bij gedragsverandering onder studenten.

Volgens Dirk de Graeff, initiatiefnemer van het project, is dat de belangrijkste uitdaging van het project: ‘Veranderingen aanbrengen in dagelijks menselijk gedrag, is moeilijk. Het is heel lastig om dagelijkse patronen uit mensen te halen. Tijdens het symposium en bij het duurzaam platform gaan we met elkaar op zoek naar manieren om dat voor elkaar te krijgen. Deze generatie studenten moeten het goede voorbeeld geven. Groene genen zijn onmisbaar voor een duurzame planeet, daar ben ik van overtuigd.’

Het symposium staat niet op zichzelf: Minerva legt zich meer en meer toe op duurzaamheid en kreeg hiervoor al erkenning doordat zij door GroenLinks tot groenste studentenvereniging van Leiden gedoopt werd. Met het project ‘Groen Minerva’ focust de studentenvereniging zich op drie gebieden: gebouw, samenwerking tussen alle stakeholders van Minerva en gedragsverandering onder de leden.

Concreet uit zich dit in het verenigingsgebouw energiezuiniger maken en het opzetten van het Duurzaam Platform Minerva, een platform waarin grote stakeholders van Minerva  (Heineken, Deli XL, SLS Wonen, SquareWise, Rabobank en de gemeente Leiden) samenwerken om te ‘vergroenen’.

Maar dat is niet alles. In de zomer van 2014 viert L.S.V. Minerva haar 200-jarig bestaan en tijdens dit lustrum hoopt Minerva niet alleen de groenste studentenvereniging van Leiden te zijn, maar ook de groenste studentenvereniging van heel Nederland. ‘De komende twee jaar zullen in het teken staan van de verdere verduurzaming van de sociëteit, vergroting van de betrokkenheid omtrent duurzaamheid bij de leden van de vereniging  en vooral om voorloper te blijven op het gebied van duurzaamheid ten opzichte van alle andere studentenverenigingen in Nederland.’

 

Kijk voor meer informatie over het symposium en voor achtergronden van de sprekers op www.groenegenen.nl 

Back To Top