skip to Main Content

Manifest van Morgen

Morgen neemt samen met studerend Nederland het initiatief om het curriculum van jouw studie te verduurzamen! Schrijf jij mee aan een groene revolutie in het hoger onderwijs?

Het mag duidelijk zijn dat voor het thema  Duurzaamheid ook een grote rol is weggelegd  in het hoger onderwijs. Dit vindt vaak echter nog niet zijn weerklank in het curriculum van studenten en hier willen wij aandacht voor vragen. Samen met zoveel  mogelijk HBO-ers en WO-ers wil Morgen een manifest opstellen over hoe het thema duurzaamheid in het hoger onderwijs geïntegreerd kan worden.

7 september

Daarbij hebben we jouw hulp nodig! Daarom nodigen we je graag uit om op 7 september 2012 samen met andere studenten te brainstormen over realistische en haalbare doelstellingen waarmee we de colleges van bestuur, de VSNU en HBO-raad kunnen overtuigen om het thema duurzaamheid op te nemen in het curriculum van het hoger onderwijs.

Meld je uiterlijk 1 september aan door een mail te sturen met je naam, studie en onderwijsinstelling naar manifest@studentenvoormorgen.nl

NJR, Kromme Nieuwegracht 58

3512 HL Utrecht

Tijd: 18:30 – 21:30 (met diner)

10 oktober

Het manifest dat voort zal komen uit deze meeting zal op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2012, worden voorgelegd aan de bestuurders van jullie onderwijsinstelling. Het manifest is op dat moment door duizenden studenten via social media ondertekend. Ook  het bedrijfsleven heeft aangegeven het  manifest te willen ondertekenen. Op deze dag  komen de pers, het bedrijfsleven, colleges van bestuur, VSNU, de HBO-raad, studenten en hoogleraren samen in het Academiegebouw te Utrecht. Op dezelfde dag vindt een landelijke collegetour plaats in tien universiteitssteden door Nederland waar hoogleraren en andere vooraanstaande Nederlanders zullen spreken over duurzaamheid. Het manifest zal onderdeel uitmaken van deze lezingen. Deze collegetour eindigt dus in het Academiegebouw met het overhandigen van het manifest aan de aanwezige bestuurders.

Uiteraard ben je ook van harte uitgenodigd om op 10 oktober 2012 aanwezig te zijn bij de overhandiging van het manifest. De middag zal worden afgesloten met een borrel. Ook hiervoor graag aanmelden bij bovengenoemd e-mailadres.

Academiegebouw, Aula

Domplein 29

3512 JE Utrecht

Tijd: 16:00 – 18:30

 

Mochten jullie vragen hebben, schroom dan niet ons te mailen of te bellen.

 

Dieteke Tamminga

Bestuurslid PR van Morgen

De landelijke studentenorganisatie voor een duurzame toekomst

pr@studentenvoormorgen.nl

www.studentenvoormorgen.nl

www.duurzamestudent.nl

 

kantoor: 030-2231505

mobiel: 06-11091173

Back To Top