skip to Main Content

Studenten vragen meer duurzaamheid in hun opleiding

Utrecht, 25 september 2012 – Duizenden studenten roepen de Colleges van Bestuur van hun eigen hogescholen en universiteiten op tot de integratie van duurzaamheid in het curriculum van hun opleiding. Studentenorganisatie Morgen heeft samen met studenten uit het hele land hiervoor het Manifest van Morgen opgesteld, dat een tienpuntenplan bevat.
‘Wij, studenten van hogescholen en universiteiten, willen werken aan een duurzame samenleving. Een samenleving met een toekomst gebaseerd op een circulaire economie die draait op groene energie. Een samenleving waarin het prettig toeven is, hier en nu én daar en morgen. Wij willen de kennis en vaardigheden verwerven om die samenleving tot stand te laten komen.’ luidt de inleiding van het Manifest van Morgen. 

“Aandacht voor duurzame ontwikkeling is heel belangrijk  en toch zien we het nog veel te weinig terug in het hoger onderwijs.” constateren de initiatiefnemers. Lisa Olsthoorn, voorzitter van Morgen legt de achtergronden van de oproep uit: “Wij willen het onderwijs krijgen dat het mogelijk maakt om nu en in de toekomst bij te dragen aan een duurzame samenleving.” 

Op 10:10, de Dag van de Duurzaamheid van actie-organisatie Urgenda, ontvangen de hogescholen en universiteiten de oproep uit handen van de studentenorganisatie Morgen. Bij de overhandiging zijn onder meer Bert van der Zwaan, rector magnificus van de Universiteit Utrecht, Jan Peter Balkenende en Herman Wijffels aanwezig. Onder leiding van Natasja van den Berg debatteren de aanwezigen over de aanbevelingen in het manifest. Dat gebeurt op een evenement georganiseerd in het Academiegebouw in Utrecht.

De website www.manifestvanmorgen.nl, waarop studenten en andere geïnteresseerden het manifest kunnen ondertekenen, wordt op 25 september gelanceerd (Twitter #manifestvanmorgen). De komende twee weken verzamelen de studenten zoveel mogelijk handtekeningen, waarmee ze de bestuurders van het hoger onderwijs hopen te overtuigen en in beweging te brengen.

Back To Top