skip to Main Content

Mansveld vraagt Jongeren mee te denken over klimaatbeleid: prioriteit ligt volgens hen bij het onderwijs

Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) uitgebreid gesproken met Ralien Bekkers en Liset Meddens, die als Nederlandse VN jongeren aan de klimaatconferentie deelnemen.

Hoewel de onderhandelingen in Doha op dat moment nog volop in gang waren, zijn de staatssecretaris en de jongeren het er roerend over eens: wij willen alle drie ‘part of the solution’ zijn. “Deze slogan kan wat mij betreft niet meer stuk”, aldus een enthousiaste Mansveld. Zij onderstreepte nog eens, wat zij ook in haar toespraak in de plenaire vergadering heeft gezegd, hoe belangrijk het is om bij het milieu- en klimaatbeleid ook jongeren te betrekken. Het gaat immers om onze aarde, die we veilig en gezond door willen geven aan toekomstige generaties.

“Uiteraard is onderwijs alvast uitgebreid benoemd als jongerenprioriteit” Aldus Ralien Bekkers.

De staatssecretaris heeft beide VN-jongeren gevraagd om mee te denken over de milieu- en klimaatvisie die zij komende maanden wil ontwikkelen. Mansveld heeft Ralien en Liset gevraagd om in Nederland een referentiegroepje te vormen, dat vervolgens kan meedenken over de milieu- en klimaatvisie die de staatssecretaris in juni 2013 naar de Tweede Kamer wil sturen.

Back To Top