skip to Main Content

Symposium Groene ICT trekt recordaantal bezoekers

“Duurzaamheid is voorwaarde voor hernieuwde economische groei”

Op 31 januari 2013 heeft voor het derde achtereenvolgende jaar het symposium Groene ICT en Duurzame Ontwikkeling voor het Hoger Onderwijs plaatsgevonden. Het symposium had dit jaar een recordaantal inschrijvingen en had als thema ‘Meters maken in het Hoger Onderwijs’. Anwar Osseyran, directeur van nieuwe SURF-werkmaatschappij SURFsara en voorzitter van het symposium, heeft het belang van duurzaamheid voor een gezonde economie onderstreept: “In Davos stond vorige week tijdens het World Economic Forum wederom duurzaamheid centraal, als voorwaarde voor een hernieuwde economische groei. Met de voorspelling van tekort aan water, energie en grondstoffen in 2030 is een cyclische economie van belang. Groene ICT is daarbij een essentieel component.

Tijdens het symposium zijn de nieuwste ontwikkelingen gepresenteerd. Niet alleen uit de hogeronderwijssector zelf, maar ook inspirerende voorbeelden uit andere sectoren. Aan bod kwamen ondermeer pc-powermanagement, duurzame datacentra, green cloud computing, duurzame supercomputing en ICT-oplossingen ter verduurzaming van onderwijs en onderzoek. Het symposium is georganiseerd door SURF en Agentschap NL, in samenwerking met de special interest group Groene ICT en het studentennetwerk voor een duurzame toekomst ‘Morgen’.

Resultaten
Al enkele jaren staat ICT en duurzaamheid hoog op de agenda van onderwijs- enonderzoeksinstellingen. Dit resulteert in concrete resultaten, zoals in een onderzoek naar energieverlies van datacenters, dat aantoont dat het grootste verlies wordt gegenereerd door software. Een test met gamification laat zien dat de inzet hiervan kan bijdragen aan het duurzaamheidsbewustzijn. Uit een ander onderzoeksproject blijkt dat er op dataopslag echter relatief weinig verduurzaming mogelijk is. In een van de middagsessies werd aangekondigd dat GreenQloud nu via SURFmarket beschikbaar is voor instellingen, waarmee een groene cloud middels IAAS mogelijk is. In dezelfde sessie werd bekend dat de nieuwe supercomputer, die in 2013 wordt geïnstalleerd, voor de koeling gebruik zal maken van warm water, met een aanzienlijke energiebesparing als gevolg.

“Het ICT-aandeel van elektriciteitsverbruik in het hoger onderwijs is meer dan 20 procent en stijgt de komende jaren nog verder. Het vergroenen van ICT kan een belangrijke bijdrage leveren aan energiebesparing,” aldus Frank Hartkamp, senior programma-adviseur van Agentschap NL. “Daarnaast kan ICT ingezet worden als sleutelfactor bij het versterken van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering: vergroening door ICT. Hierin blijven we gezamenlijk investeren.”

Studenten
Ook studenten hebben de wens om het Nederlands onderzoek en onderwijs te verduurzamen. Studentennetwerk Morgen, dat een studententrack voor zijn rekening nam tijdens het symposium, verwoordt de duurzame betrokkenheid van studenten in zijn Duurzaamheidsmanifest. Hierin staan de eisen die studenten aan instellingen stellen met betrekking tot duurzaamheid in hun handelen en curricula.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.surf.nl/duurzaamheid
Bekijk de presentaties van het Symposium Groene ICT en Duurzame Ontwikkeling in het Hoger Onderwijs

Back To Top