skip to Main Content

It’s the food, stupid! (deel 2)

Voedselproductie en energievoorzienig, dat was op 4 maart het thema van het tweede ‘It’s the food, stupid!’ debat over voedsel in De Rode Hoed. Milieudeskundige professor Lucas Rijnders en glastuinder Rob Baan gingen met elkaar en met de zaal in gesprek over gezonde voeding, energievoorziening en duurzaamheid.

Op deze avond weet hoogleraar Rijnders de zaal meteen stil te krijgen met een grote hoeveelheid feiten en cijfers over energiewinning en energieverbruik. De verbetering van energie efficiency gaat langzaam, stelt hij. In Europa staat Nederland op de 22e plaats als het om duurzame energie gaat. Daar is dus ruimte voor verbetering. Als voorbeeld noemt Rijnders de grote hoeveelheid zonnecellen waar een land als Duitsland in heeft geïnvesteerd.

Alternatieve energiebronnen
De milieudeskundige somt de mogelijke alternatieve vormen van energievoorziening op en benoemt de voor- en nadelen. Bij zonnecellen blijk je nog wat kinderziekten tegen te komen, maar een voordeel is dat zonne-energie de laatste jaren goedkoper is geworden. Ook windelektriciteit wordt door de hoogleraar als een goed alternatief gezien: daarvan is de prijs niet slecht. Het beeld dat biomassa groen en goed is, ruimt de hoogleraar uit de weg. “Dat beeld is historisch zo gegroeid, bijvoorbeeld door subsidies. Er hoewel er verschillen zijn tussen de soorten biomassa, kleven er over het algemeen grote nadelen aan.” Bijvoorbeeld door de concurrentie met landbouwgrond en veevoer, legt de professor uit. “Het is doorgedenderd, pas bij de voedselcrisis en met het stijgen van de voedselprijzen is men gaan nadenken.”

Duurzame kas
Rob Baan kweekt met een duurzame kas in het Westland, ‘Het Silicon Valley van de tuinbouw’. Zijn kassen werken met een duurzaam energiesysteem: de lampen geven bijvoorbeeld alleen de kleuren licht af die het gewas nodig heeft, wat energie bespaart. Omdat er hommels worden gebruikt in de kassen, worden er geen bestrijdingmiddelen gebruikt. Bovendien wordt de warmte die er in de zomer te veel is, in de grond opgeslagen en in de winter weer gebruikt om de kas te verwarmen.

De kasbouwer wordt echter beperkt in zijn duurzame plannen. Bier als bestrijdingsmiddel gebruiken is bijvoorbeeld verboden en aan het bewaren van warmte onder de grond zijn wettelijke temperatuurslimieten gesteld, terwijl het opschroeven van die limiet veel extra besparing zou opleveren. Baan heeft zichtbaar moeite met de restricties die de overheid hem oplegt: “Dat gezeik van vergunning zus, vergunning zo.” 

Gezondheid
Baan laat een filmpje zien van iets waar hij zich enorm aan ergert: een reclame voor vitaminepillen. Die zijn volgens hem absoluut niet nodig. Op de sheet laat hij een aantal stoffen zien die in voedsel voorkomen en helpen om kanker te voorkomen. Het is een rijtje met lastige termen, maar Baan somt een paar groenten op en vertaalt de termen op die manier in consumententaal. Zo simpel kan het zijn. Hij houdt een pleidooi voor de tuinbouw: omdat je met de omstandigheden kunt spelen in een kas, kun je de producten gezonder maken. “Wij kunnen de apotheker van Europa worden!”

Onderzoeksbudget
Debatleider Felix Rottenberg geeft de heren een denkbeeldig budget, dat ze zouden mogen besteden aan onderzoek op het gebied van voedsel. Aan hen de vraag om te overleggen wat ermee moet gebeuren. Over de invulling worden ze het niet helemaal eens, maar over het onderwerp wel: het geld zou gebruikt moeten worden voor onderzoek naar de relatie tussen gezondheid en voedsel.

Dat het nodig is om over te stappen op duurzamere vormen van energievoorziening wordt in de Rode Hoed duidelijk. Gelukkig bewijzen de twee sprekers dat er op dit gebied al veel mogelijk is. 

Back To Top