skip to Main Content

Ons economische systeem kan én moet beter

Een duurzame economie, dat was het onderwerp van alweer bijna de laatste avond van de debatreeks ‘It’s the food, stupid!’ Schrijver van het boek De blauwe economie, Gunter Pauli, sprak over de biobased economy. Universitair docent Niek Koning van universiteit Wageningen liet de zaal kennismaken met een niet al te rooskleurig toekomstscenario over de stijging van voedselprijzen.

Als er iets is waar Gunter Pauli heilig van overtuigd is, is het dat alles altijd beter kan. En wat er volgens hem vooral beter kan en mòet, is ons economische systeem. “Het enige duurzame aan ons huidige systeem is armoede. Het moet anders en beter”, betoogt hij. Onze manier van consumeren tast het milieu aan en ook welvaart is oneerlijk verdeelt. ”We verbruiken te veel, we moeten dringend omvormen tot een consumptiepatroon dat duurzaam is.”

Blauwe economie

Lokaal en duurzaam ondernemen, dat is het idee van de ‘blauwe’ economie. Vlees is volgens hem een inefficiënte vorm van eiwitvoorziening. “De meest productieve eiwitproducent is niet de koe, maar de paddenstoel, of een vlieg.” Pauli komt met voorbeelden die tot de verbeelding spreken. Zo worden er in Parijs paddenstoelen gekweekt op het restafval van koffie uit restaurants. Restaurants leveren de koffieprut aan de kweker en nemen vervolgens de paddenstoelen weer af om te verwerken in hun restaurant. Een gesloten kringloop waarbij de productie én het verbruik plaatsvinden binnen een straal van een paar kilometer.

Voedselprijzen
Niek Koning wijst naar ‘groene’ biomassa als een van de grootste oorzaken van de gestegen voedselprijzen. Met het vooruitzicht op de groei van de wereldbevolking naar negen miljard, blikt hij vooruit op de toekomst. Houden we die hoge voedselprijzen? Met een groeiende welvaart in landen als China zal de vraag naar vlees, en dus naar veevoer, stijgen. Ook zullen de prijzen van brandstof toenemen. Maar of we moeten rekenen op schaarste, daar is Koning nog niet over uit. De voedselproductie is op dit moment bijvoorbeeld niet overal zo hoog als technisch mogelijk is.

Het worst case-scenario dat de universitair docent schetst, is een rijtje van oorzaken en mogelijke gevolgen dat kan eindigen in opstanden en zelfs een interventie door China voor het veiligstellen van hun voedselzekerheid. Hij vraagt zich af wat dat zal betekenen voor de wereldvrede en het aantal immigranten. Koning pleit daarom voor multilateraal beleid met een lange termijn-blik, waarbij landen gezamenlijk een duurzaam beleid uitzetten.

Geen overeenstemming
In een afsluitend gesprek tussen de twee sprekers lukte het niet om tot een consensus te komen. Dat er wat moet gebeuren om problemen aan te pakken is voor beide heren duidelijk, maar over de uitwerking worden ze het niet eens. Koning gelooft niet in de lokale oplossingen uit het bedrijfsleven; Pauli gelooft niet dat de oplossingen uit internationaal beleid zullen komen.

De laatse avond van deze debatreeks staat gepland voor woensdag 24 april. Toegang is voor studenten zeven euro.

Back To Top