skip to Main Content

Tijd voor een groene ommekeer

Boeren waren op de laatste avond van It’s the food stupid beter vertegenwoordigd dan op de eerdere debatavonden. Ze kregen hier namelijk de kans om met Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, in debat te gaan over de veehouderij. Ook Piet Boer, melkveehouder en voorzitter van FrieslandCampina, sprak de zaal toe.  Jan Staman, directeur van het Rathenau instituut,  hield een pleidooi voor het welzijn van het dier: volgens hem zou dat op een voetstuk moet staan en blijven.

Vooral de vraag wat er in de toekomst met het mestoverschot moet gebeuren was onderwerp van discussie. Een deel van de melkveebedrijven wil nog uitbreiden en meer koeien houden, maar dat betekent ook meer mest. Die mest moet ergens blijven en dat is een probleem. De overheid heeft de sector twee jaar de tijd gegeven om zelf met oplossingen voor het overschot te komen, maar daarover lijkt men op deze avond niet gemakkelijk overeenstemming te vinden. Er is nog even tijd, maar als het niet lukt om tot een consensus te komen zullen er dierrechten ingevoerd worden, waarbij er grenzen worden gesteld aan de hoeveelheid mest die boeren mogen produceren. Dat is iets waar veel boeren uiteraard niet blij mee zouden zijn.

Duurzame mest
De voorzitter van FrieslandCampina lijkt trots op de coöperatie: er is volgens hem veel veranderd in het beleid, waardoor de melkveesector een stuk duurzamer is geworden. Ook zijn er doelen gesteld om de sector nog meer te verduurzamen. Als het over mestoverschotten gaat ziet hij ook oplossingen in het produceren van biogas met mest. Daar kunnen tankauto’s voor het transport van de melk op rijden. Economie en milieu kunnen dus prima samen gaan, stelt Piet Boer.

Het dier op een voetstuk
Jan Staman is overtuigd van het belang van vertrouwen in de sector. Wat dat betreft is de melkveehouderij volgens hem het kroonjuweel van de veehouderij. “Als je dat vertrouwen van de samenleving wilt houden, moet je inzetten op gezondheid en welzijn,” pleit Staman. Vooral welzijn is volgens hem belangrijk: “Een dier moet je als een dier behandelen en op een voetstuk plaatsen. Als je dat uit het oog verliest raak je het vertrouwen van de samenleving kwijt, kijk maar naar de plofkip.”

Duurzaam voedsel wereldwijd
Staatssecretaris Dijksma stelt in haar verhaal over de voedselindustrie de vraag hoe je voor een duurzame voedselproductie wereldwijd zorgt. “De toenemende vraag naar vlees en zuivel en de groeiende wereldbevolking zijn een vat vol dilemma’s. We moeten straks twee keer meer, met twee keer minder doen.  Mensen zijn benieuwd naar het verhaal achter hun eten en die aandacht is geen hype, maar iets wat hard nodig is. Het is het tijd voor een groene ommekeer.”

Back To Top