skip to Main Content

SustainaBul: aanjager van duurzaam onderwijs

Utrecht, 30 mei 2013 – Studentennetwerk Morgen organiseert de SustainaBul: dé ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid en transparantie. De duurzame voorlopers onder de onderwijsinstellingen ontvangen op 18 juni een bul tijdens de feestelijke uitreiking in cultuur- en congrescentrum Antropia te Driebergen-Zeist.

Hogescholen en universiteiten moeten zich meer richten op de duurzame ontwikkeling van studenten via het curriculum en onderzoek. Ook bedrijfsvoering mag hierbij niet achterblijven.  Duurzaamheid is echter nog te weinig geïntegreerd in het hoger onderwijs. Met de SustainaBul wil Morgen een mentaliteitsverandering teweeg brengen bij Nederlandse onderwijsinstellingen, waardoor deze zichzelf sterk gaan verduurzamen.

Vragenlijst
De jaarlijks terugkerende ranglijst werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd door Morgen in samenwerking met Rank a Brand. Waar toen de nadruk vooral lag op transparantie is er dit jaar gekozen ook ongepubliceerde informatie mee te wegen. Transparantie blijft echter een belangrijk criterium. Alle deelnemende onderwijsinstellingen hebben in de afgelopen weken een online vragenlijst ingevuld waarin zij hebben moeten aantonen hoe zij presteren op thema’s zoals de integratie van duurzaamheid in het onderwijs, CO2-uitstoot en energie, duurzaam inkopen en duurzame investeringen. Eén van de vragen die de onderwijsinstellingen voorgelegd kregen, is of zij geïnvesteerd of gedesinvesteerd hebben in bepaalde projecten en/of bedrijven om ethische redenen.  Deze vraag heeft raakvlakken met de ‘Divestment campaign’ die Morgen samen met Urgenda uitvoert. Veel hogescholen en universiteiten investeren hun vermogen nog in fossiele brandstoffen. Door transparant te zijn over waar het geld precies naartoe gaat en over te stappen op groene fondsen of een duurzame bank, kunnen punten worden behaald.

Uitnodiging
Dinsdag 18 juni wordt in cultuur- en congrescentrum Antropia, nabij station Driebergen-Zeist, de ranglijst gepubliceerd en de bullen overhandigd aan vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen voor een publiek van studenten, politici, duurzame prominenten en andere geïnteresseerden. Tijdens een gevarieerd programma, geleidt door Froukje Jansen, zal er o.a. een lezing gegeven worden door Gunter Pauli, auteur van ‘The Blue Economy’.

Programma SustainaBul uitreiking 18 juni 2013

Tijd  Activiteit
16.30  Inloop met koffie & thee
17.00  Uitreiking SustainaBul 2013
18.30  Borrel

Locatie
Cultuur- en Congrescentrum Antropia,
Hoofdstraat 8, Driebergen
(dit is direct naast station Driebergen-Zeist) 

Voor meer informatie: www.sustainabul.nl

Back To Top