skip to Main Content

Groen, groener, groenst

Het wordt steeds duidelijker dat Nederland nodig moet gaan investeren in duurzame energie. Fossiele brandstoffen worden schaars en volgens hoogleraar Jan Rotmans is het binnen tien jaar gedaan met gas; hij verwacht dat schaliegas dit maximaal vijf jaar kan aanvullen. Dit klinkt zorgwekkend. Hoe staan we er echt voor?

Het magazine One World hield afgelopen dinsdagavond een debat over duurzame energie. Naast Jan Rotmans kwamen ook Marjan Minnesma en Vincent Dekker van Trouw, schrijver Rutger Bergman, reizigster Anne Walraven en onderneemster Pauline Westendorp aan het woord. Allemaal met hun eigen visie op de toekomst van duurzame ontwikkeling.

Hoe staan we ervoor?
In 2020 moet 16% van alle energie duurzaam worden opgewekt. Dit kan door middel van windmolens, zonne-energie of waterkracht. Deze 16% staat in het regeerakkoord en is bedoeld als vervanger voor kernenergie. 16% klinkt niet als een enorm percentage, maar is dat wel. Momenteel is 4% van al onze energie duurzaam opgewekt. Dit betekent dat we 12% moeten stijgen in 6 jaar tijd. De afgelopen 20 jaar is het percentage opgewekte duurzame energie ieder jaar met 0,1% gestegen, dus eigenlijk kunnen we niet spreken van een echte groei. In vier jaar tijd moeten we de huidige 4% verdubbelen om het vervolgens in de vier jaren die volgen nogmaals te verdubbelen. Volgens sceptici is dit onmogelijk.

Hoe deze 16% moet worden bereikt, staat in het SER akkoord. Bij het SER akkoord maken verschillende partijen afspraken over het verduurzamen van Nederland. Dit akkoord bestaat uit vier delen, namelijk: gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit en innovatie. Bij de gebouwde omgeving gaat het vooral om energiebesparing: het doel hierbij is dat alle gebouwen in 2050 energieneutraal zijn.

Echt nodig?
Is het opwekken van duurzame energie echt nodig? Menig professor vindt van wel. Gas is op dit moment een groot probleem: het raakt op. Rotmans is wetenschapper en professor van de duurzaamheid en ook hij gelooft niet dat 16% haalbaar is. Op het One World-evenement wordt sceptisch gesproken over de huidige regering. Zo spreekt Rotmans van een falend innovatiebeleid en een gebrek aan politiek leiderschap.

“We moeten grootschalig investeren in wind op zee en zuiniger omgaan met energie. Duitsland doet dit bijvoorbeeld met zo’n 1000 miljard euro; Nederland doet dit voor niets. Zonder investering zal het doel niet worden behaald. Daarnaast komt er een enorme organisatie bij kijken, de organisatie van een windpark duurt gemiddeld zo’n 7 jaar. De regering en multinationals moeten accepteren dat er geïnvesteerd moet worden in duurzame innovatie. Er moet gekozen worden voor een nieuwe economie met groene energie, willen we 16% halen,” aldus Rotmans.

Zelf aan de bak?
Er worden steeds meer collectieve inkoopacties gehouden zodat mensen zonder hulp van de overheid een steentje kunnen bijdragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld met elektrische auto’s en zonnepanelen. Volgens Westendorp worden burgers actiever bij een zwakke overheid en is dat op dit moment het geval. Wil je zelf een plan opzetten voor een lokaal duurzaam initiatief? Neem eens een kijkje op de website van het samenwerkingsverband 02025, zij bieden verschillende handvatten voor het opzetten van een eigen initiatief.

Back To Top