skip to Main Content

Studenten voor Morgen vraagt om ‘fossiel-vrij’ Hoger Onderwijs

Studenten Voor Morgen Vraagt Om ‘fossiel-vrij’  Hoger Onderwijs

Op donderdag, 10 oktober, zullen studenten van hogeschool HAS hun College van Bestuur vragen om de koolstofbubbel door te prikken. Dit zal gebeuren op het College van Morgen tijdens de Dag van de Duurzaamheid. Het landelijke netwerk Studenten voor Morgen, dat het College van Morgen organiseert, zal alle aanwezige Colleges van Bestuur  oproepen om geen geld meer in fossiele energiebedrijven te stoppen. Niet via aandelen en niet via pensioenen. Eerder prikten studenten van de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Van Hall Larenstein de koolstofbubbel al door. De studenten maken zich zorgen over de volgende economische zeepbel die op knappen staat. Uit de nieuwste versie van het rapport Unburnable Carbon blijkt dat 60-80% van het kapitaal dat geïnvesteerd wordt in fossiele energie­bedrijven, waardeloos zal worden. De directeur van Urgenda, Marjan Minnesma, zal aanwezig zijn om de studenten hierbij te ondersteunen.

 

In de brief, die de studenten overhandigen aan hun College van bestuur, vragen de studenten hun instelling twee zaken: enerzijds meer inzicht in de investeringen en beleggingen van de instellingen, anderzijds om in gesprek te gaan met hun pensioenfondsen. Universiteiten en hogescholen hebben duizenden medewerkers, die verplicht in het pensioenfonds ABP moeten stappen. De vraag aan de pensioenfondsen is om duurzamer te beleggen en uit fondsen te stappen waar aandelen in fossiele energiebedrijven een onderdeel van uit maken.

 

De koolstofbubbel is geen idealisme, maar een nieuwe economische zeepbel. Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is wetenschappelijk aangetoond dat de maximale temperatuurstijging onder de twee graden Celcius moet blijven. Dat betekent dat we slechts 1/5 van de bewezen wereldwijde kolen, olie- en gasreserves nog kunnen exploiteren. Van alle aanwezige voorraden moet dus 4/5 in de grond blijven. Deze voorraden staan echter wel op de balans van de fossiele industrie, en zullen als stranded assets moeten worden afgeboekt. Aandelen in de fossiele energiebedrijven lijken waardevast, maar zijn dat dus niet. Pensioenfondsen behoren tot de grootste investeerders in fossiele fondsen; door hen te overtuigen over te stappen naar duurzame fondsen, kan een beweging in gang worden gezet om definitief afscheid te nemen van fossiele bronnen.

College van Morgen poster

Volg deze actie ook op social media:

Twitter: #FossilFreeNL  #Koolstofbubbel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top