skip to Main Content

Sustainabul: wat, hoe en waarom?

Sustainabul: Wat, Hoe En Waarom?

L

Op woensdag 11 juni wordt de SustainaBul uitgereikt, de duurzaamheidsranglijst van Nederlandse hoger onderwijs instellingen. In de aanloop naar 11 juni gaan we in gesprek met Sybren Bosch, voorzitter van Studenten voor Morgen, over het wat, hoe & waarom van de SustainaBul. Wil jij ook zien hoe hoog jouw instelling scoort? Kom dan naar de uitreiking 11 juni, je kan je hier inschrijven: http://www.studentenvoormorgen.nl/inschrijfformulier/

Op 11 juni reiken jullie de SustainaBul uit. Wat betekent deze ranglijst?

“De ranglijst geeft aan hoe instellingen binnen het hoger onderwijs presteren op duurzaamheidsgebied. Hierbij gaat duurzaamheid niet alleen over energie en afval, maar ook over breed draagvlak, samenwerken en lange-termijn denken. Daarnaast is de insteek niet om instellingen af te rekenen, maar om transparantie te bieden in de prestaties van de verschillende instellingen zodat leren van elkaar eenvoudiger wordt.”

 

Dat leren van elkaar, leuk, maar zitten instellingen daarop te wachten?

“Ja! Koplopers van vorig jaar hebben aangegeven graag hun ervaringen te willen delen met instellingen die nog minder ver zijn. De deelnemers binnen deze laatste groep doen niet mee om bovenaan de lijst te staan, maar omdat ze het thema belangrijk vinden en zich graag willen verbeteren. Die twee groepen willen we met elkaar verbinden tijdens de uitreiking van de SustainaBul.”

 

Hoe gaan jullie die groepen dan met elkaar verbinden?

“Tijdens het dagprogramma voor de uitreiking zal de SustainaBul Experience georganiseerd worden. Door middel van workshops en een markt willen we goede initiatieven uit de sector laten zien, zodat aanwezigen deze goede ideeën mee terug kunnen nemen naar hun eigen instelling. Met de inspiratie van de SustainaBul op zak kunnen ze met nieuwe energie een volgende stap gaan maken.”

 

Even terug naar de inhoud. Wat maakt een instelling nu duurzaam?

“Zoals gezegd, zit duurzaamheid niet alleen in bijvoorbeeld energie en afval. Instellingen die deelnemen, vullen een vragenlijst in, die uit vier thema’s bestaat: Onderwijs, Onderzoek, Bedrijfsvoering en Integrale benadering. Bij onderwijs gaat het onder andere over de integratie van duurzame ontwikkeling in alle curricula; bij onderzoek meer over de thema’s waarop onderzoek verricht wordt. Binnen bedrijfsvoering kijken we onder andere naar energie, afval, watergebruik en ICT. Integrale benadering is het meest interessant: het gaat hierbij over hoe beleid tot stand komt, hoe studenten en medewerkers daarbij betrokken worden, en over interactie met de omgeving rondom de onderwijsinstelling.”

 

En hoe controleren jullie of instellingen niet zichzelf mooier voordoen dan ze zijn?

“Binnen ieder thema zitten meerdere vragen. Wanneer instellingen aangeven dat ze op een bepaald aspect ‘duurzaam’ zijn, moeten zij dit bewijzen door middel van bijvoorbeeld een beleidsdocument of een overeenkomst. Deze bewijzen worden vergeleken met de gegeven antwoorden; wanneer een bewijs niet overeenkomt, worden geen punten gegeven. Of het beleid ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt, is een volgende stap, die we momenteel nog niet kunnen controleren.”

 

Waar denk je dat de grootste toegevoegde waarde van de SustainaBul ligt?

“De grootste toegevoegde waarde ligt in mijn ogen in de interactie tussen instellingen. Onderwijsinstellingen, die veelal hiërarchisch en in zichzelf gekeerd zijn, zullen zich ook aan moeten passen aan de huidige maatschappij, waarin netwerken steeds belangrijker worden. Open staan om te leren van elkaar is daarbij een voorwaarde, en de transparantie die de SustainaBul geeft, kan erbij helpen om dat te stimuleren.”

 

Tot slot: wat is jouw toekomstdroom voor de SustainaBul?

“Mijn toekomstdroom zou zijn dat alle HBO’s en universiteiten deelnemen aan de SustainaBul. De SustainaBul wordt daarmee de gemeenschappelijke taal tussen de instellingen op het gebied van duurzaamheid binnen het hoger onderwijs, en de naam heeft een associatie met een positieve sfeer waarin openheid, transparantie en van elkaar willen leren centraal staat. De ranglijst is slechts een middel om te bereiken dat het onderwerp bestuurlijk aandacht krijgt, en dat instellingen een drive ontwikkelen om zichzelf te verbeteren. Hopelijk nemen onderwijsinstellingen hierdoor op de lange termijn een voorbeeldrol in de maatschappij, zodat de SustainaBul zichzelf overbodig heeft gemaakt.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top