skip to Main Content

Waarom we nog geen energie uit golven halen

Waarom We Nog Geen Energie Uit Golven Halen

Toen ik twee jaar geleden op vakantie was op de Shetland Eilanden las ik in een krant een artikeltje over de ontwikkeling van energieparken op zee, waarbij de energie uit golven opgevangen wordt. Het leek me een ontzettend goed concept, en verwachtte dat dit snel op meer plaatsen zou worden toegepast. Ik heb er daarna echter nooit meer iets over gehoord en vroeg me af: waarom is dat?

tidal

Om daar achter te komen heb ik onder andere het artikel “why wave power has lagged far behind as energy source” van Dave Levitan gelezen. Het lijkt zo makkelijk; zet een installatie in zee om de energie uit golfbewegingen op te vangen en je hebt een nieuwe bron van energie. Volgens experts zou energiewinning uit golven een enorme bijdrage kunnen leveren aan het wereldwijde energieprobleem. Zo geeft Renewable UK aan dat Groot Brittannië in 20% van haar energiebehoefte zou kunnen voldoen met de energie uit golven en schat het Amerikaanse onderzoekinstituut EPRI dit percentage voor hun land op 30%. Dat zijn flinke aantallen. Reden genoeg om onderzoek te doen naar de mogelijkheden, zou je zeggen.

Lastige omgeving
Helaas is de werkelijkheid niet zo simpel en loopt de ontwikkeling van deze methode van energiewinning tegen nogal wat obstakels aan. Het eerste probleem is al dat constructies op zee simpelweg veel lastiger zijn dan op land. Bij het bouwen van windparken is bijvoorbeeld ook al gebleken dat parken op zee vele malen duurder zijn in aanleg en onderhoud dan parken op land. Dit wordt veroorzaakt door een aantal factoren, waaronder de beweging van het water. De golven slaan niet alleen tegen datgene dat energie moet opwekken, maar kolkt er van alle kanten omheen waardoor eenvoudige machines al snel ontregeld raken. Bovendien vormt het zoute zeewater een lastige omgeving waarin sommige bouwstoffen snel worden aangetast. En dan is er nog het feit dat de opgewekte stroom van de bron naar het vasteland moet worden getransporteerd. De lange kabels die daarvoor nodig zijn leveren ook de nodige problemen op.

Nodige investeringen
Mede door deze problemen is er nog geen duidelijke lijn in ontwerpen te zien en zijn er veel verschillende typen generators in ontwikkeling. Sommige ontwerpen bestaan uit een drijvende eenheid, terwijl andere een constructie op de bodem hebben waarbij de door golven gecreëerde drukverschillen worden benut. Welk type generator uiteindelijk het beste is, is nog lang niet duidelijk. Volgens sommige experts zullen er waarschijnlijk altijd wel verschillende systemen in omloop blijven; dichtbij de kust werken bepaalde ontwerpen misschien goed, terwijl dieper in de zee een ander systeem optimaal is.

Duidelijk is wel dat er nog veel onderzoek nodig is op dit gebied. Kansen zijn er zeker, maar het geld voor degelijk onderzoek blijft voorlopig uit door de afwachtende houding van investeerders. Hopelijk neemt een investeerder het risico en wie weet kijken we over 30 jaar wel televisie op stroom opgewekt door golven!

Foto van Green Energy Futures - David Dodge via Flickr.com

Foto van Green Energy Futures – David Dodge via Flickr.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top