skip to Main Content

Sustainable Development Goals (deel 1)

Sustainable Development Goals (deel 1)

Stel je voor: je krijgt op maandag de vraag of je misschien naar India wilt voor een conferentie over de Sustainable Development Goals (SDGs) en de rol van educatie in het implementeren van deze doelen. Je antwoord? Ja natuurlijk! Drie dagen en veel telefoontjes, mailtjes en documenten verder krijg je in Den Haag over de balie je conferentievisum toegeschoven en minder dan 48 uur later zit je in het vliegtuig. Bestemming Ahmedabad, de thuisbasis van het Centre for Environment Education (CEE), waar op een prachtige campus de conferentie plaatsvindt. Gedurende de drie dagen durende bijeenkomst waren er sessies met betrekking tot alle zeventien Werelddoelen en vier verschillende sessies over onderdelen van doel vier: quality education. Naast dit programma vonden er een aantal plenaire sessies plaats, gesitueerd in een tent tussen de tropische begroeiing, met aapjes klimmend door de bomen op de achtergrond.

P1000759In de eerste sessie over quality education werd gesproken over drie facetten van educatie: kwantiteit, kwaliteit en gelijkheid. Waar in beleid vaak op een van de drie gefocust wordt, pleitte Sanjeev Gandhi voor een meer integrale aanpak. John Holmberg sprak over de rol van universiteiten in de transitie naar duurzaamheid, waarbij hij een duidelijke nadruk legde op het feit dat mensen geleid zouden moeten worden door goede ideeën in plaats van managers en dat studenten hierin van onmisbare waarde zijn. Professor Duraippa zei er zeker van te zijn dat de SDGs niet zouden slagen en zag ook de huidige staat van wereldwijd onderwijs somber in, maar draaide dit om door te zeggen dat het juist het onderwijs dit kan veranderen. Een einde aan het rendementsdenken door ervoor te kiezen onderwijs niet meer te zien als een kostenpost, maar als investering in creativiteit, flexibiliteit en reflectie. Uit het Ahmedabad Plan of Action:

“Integration of systems thinking, complexity thinking, and the adoption of an integrated, critical, transformative and reflexive approach to learning and the SDGs is needed. Emphasis on an integrated approach to the SDGs should continue to foreground the interrelated nature of environment, society and economy.”

P1000720

Onderwijs stelt docenten en instituten voor een keuze, zo werd besproken in een van de plenaire sessies. “Education can either learn to think and act freely, or teach a younger generation to conform”. Door alle sessies heen wordt het duidelijk hoe invloedrijk onderwijs kan zijn in het vormen van een nieuwe generatie en lezend door het Ahmedabad Plan of Action is het duidelijk welke keuze er door de aanwezigen werd voorgestaan. Leer een nieuwe generatie zelf te laten nadenken, doceer kritische reflectie, bewustwording en geef de jeugd competenties voor het vormen van eigen ideeën in een nieuwe wereld, in plaats van tijd- en plaatsgebonden denkbeelden.

Door de conferentie heen werd er door de aanwezige youths vaak bedankt voor de gelegenheid hun mening te geven. Terug in Nederland krijgt Studenten voor Morgen met regelmaat de kans mee te praten en krijgen we eens in de zoveel tijd zelfs behoorlijk gave dingen voor elkaar, maar feit blijft dat jongeren van India tot Nederland nog steeds veel te weinig invloed hebben op de beslissingen die hun toekomst vormen. Het Plan of Action verwoordde het als volgt:

“Students and youth can and need to play a major role as change agents and should be respected as equal citizens with important capabilities to both lead and contribute to the transformation of society towards sustainability”.

P1000827Terug naar de SDGs. Educatie is een drijfveer van verandering in het faciliteren van een effectieve implementatie van de SDGs en om dit te bereiken moet niet alleen gedacht worden aan het formele onderwijssysteem, maar ook op informeel leren en levenslang leren: learn, unlearn and relearn. Goal vier, quality education, moet door alle andere zestien doelen heen geweven worden en moet ingezet worden om deze te bereiken. De transitie naar een duurzame samenleving vraagt om nieuwe kennis waarbij oude waarheden soms overboord gegooid moeten worden. De onderwerpen besproken op de conferentie passen opvallend goed bij de issues waar we als Studenten voor Morgen in Nederland mee bezig zijn. De SDGs zijn globale doelen en hoewel ze in verschillende contexten meer of minder van toepassing zullen zijn, werd het tijdens de conferentie duidelijk waar de nadruk moet liggen: integratie van duurzaamheid in het huidige curriculum en een nadruk op interdisciplinariteit, reflexief leren en inclusie van minder gehoorde groepen, waaronder ook de jeugd.

Benieuwd hoe Studenten voor Morgen in samenwerking met andere partijen hieraan werk in Nederland? Bekijk dan het Verdrag Duurzaamheid in het Onderwijs en vergeet vooral ook niet door te klikken naar onze andere projecten en 28 lidorganisaties door heel Nederland.


Wil je weten hoe Xander deze reis heeft beleefd? Lees het hier

 

Floor van den Elzen

Floor van den Elzen was in het jaar 2015-2016 bestuurslid studentennetwerk bij Studenten voor Morgen, waarnaast ze bij de Green Office Utrecht werkte. Inmiddels is ze, na het afronden van een bachelor Geschiedenis, net afgestudeerd in de Master Sustainable Development, richting Environmental Governance. Ze deed hiervoor onderzoek in Ahmedabad, India.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top