skip to Main Content

Fighting foodwaste in Brazilië

Fighting Foodwaste In Brazilië

Hola todos! Zoals sommige van jullie zich wellicht herinneren heb ik vorige week beloofd een verdere update te geven over alle geniale creatieve ideeën die op de startup dag in Amsterdam ter sprake kwamen. Helaas konden mijn teamgenootjes die daarbij van de partij waren mij er niet veel zinnigs over vertellen. Laten we zeggen dat ze te druk bezig waren om met een groepje enthousiastelingen hun eigen ideeën over het ontwikkelen van een lespakket om voedselverspilling onder basisschoolleerlingen bespreekbaar te maken, verder uit te werken.

globe-609225_1920

Enfin… Nadenkend over wat ik dan deze week met jullie zou delen, kwam ik op het idee dat het misschien wel veel interessanter is om te vertellen over hoe er eigenlijk naar voedselverspilling wordt gekeken in het land waar ik me de afgelopen weken heb vermaakt; Brazilië. Wat ik vóór mijn bezoek wist over voedsel(verspilling) in dit land was eigenlijk zeer beperkt. Ja, ik heb eens op school geleerd dat Brazilië veel landbouwproducten exporteert en dan met name van gigantische monocultuur-plantages. Ook wist ik dat Brazilië een van de landen is die zeer veel, zo niet de meeste chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken in de landbouw. Maar erg veel verder dan dat ging mijn kennis ook niet.

Dus, tijd voor een zoektocht naar meer informatie over voedselverspilling in dit gigantische landbouwland. Mijn eerste indruk was aanvankelijk best positief. In het gezin waar ik gedurende twee weken logeerde werden alle restjes eten zorgvuldig in plastic bakjes in de koelkast bewaard. De mensen die ik vroeg naar hun mening over voedselverspilling en duurzaamheid in het algemeen, gaven ook aan dat er over het algemeen wel veel bewustzijn is over het belang, maar dat er nog niet altijd naar gehandeld wordt… En tsja, de mensen die ik sprak waren ook met name studenten van de hogere middenklasse, dus in hoeverre zij een representatief beeld geven van de houding van de gemiddelde Braziliaan (Brazilië heeft bijna 2 miljard inwoners, dus laten we hier niet generaliseren…), valt te betwisten. Interessant… Tijd voor wat feitenkennis aan de hand van het Wereld Wijde Web…

De cijfers liegen er niet om, Brazilië staat te boek als één van de landen waar het meeste voedsel wordt verspild, in verschillende secties van de voedselketen. “According to the Brazilian Company of Agriculture Research, around 40.000 tons of food go in the trash every day in the country, an amount that could feed 19 million people” [1]. Van het totaal aantal groenten en fruit in het land geproduceerd, wordt naar schatting gemiddeld 35% weggegooid [2]. Interessant genoeg, geeft de Braziliaanse bevolking wel aan zich bewust te zijn van het onderwerp. Van de deelnemers aan een survey van het World Menu Report, gaf 97% aan het belangrijk te vinden dit onderwerp aan te pakken. De cijfers lijken elkaar in eerste instantie dus behoorlijk tegen te spreken [3].

s-SULOVA-large640Iets gedetailleerder onderzoek verklaart deze tegenstrijdige informatie. In Brazilië wordt 50% van het totale percentage voedselverspilling veroorzaakt door fabrieken waar het voedsel wordt verwerkt, of tijdens het transport. Nog eens 30% gaat verloren in winkels, en 10% op het land. Consumenten zijn slechts verantwoordelijk voor 10% van de totale verspilling. Hier valt een les uit te trekken en je tegelijkertijd aan het denken zet. Bewustzijn van het probleem van voedselverspilling onder consumenten is bij lange na niet altijd genoeg om duurzame oplossingen voor het probleem te vinden. Dit is om de simpele reden dat de consument niet direct verantwoordelijk is voor het hele probleem. Het is in principe geen nieuws, maar wel belangrijk om eens te meer te benadrukken: om het voedselverspillingsvraagstuk op te lossen is het van belang dat er wordt samengewerkt door alle betrokken partijen in de voedselketen. Dit vergt nationale en internationale coördinatie, wat vaak makkelijker gezegd is dan in de praktijk gebracht. Een aantal oplossingen die nu al in Brazilië worden toegepast zijn het verbeteren van het transport door bijvoorbeeld betere koelmethoden en betere communicatie tussen producenten en consumenten [4]. In het kader van het creëren van meer bewustwording wordt in Braziliaanse steden zoals Sao Paulo veel geïnvesteerd in daktuinen en muurschildering die het onderwerp aan de kaak stellen en informatie verschaffen. Niet al deze ideeën zijn nieuw, maar het kan zeker geen kwaad om de ogen open te houden voor de vooruitstrevende en innovatieve oplossingen die worden aangedragen door één van werelds’ grootste voedselverspillers…

 


 

[1] Utsumi, I. (18-12-2014) Food Waste Sector In Brazil. The Brazilian Business. Bron: http://thebrazilbusiness.com/article/food-waste-sector-in-brazil [Bekeken: 23-02-2016].

[2] Elizondo, G. (23-03-2013) Brazilian attempts to cut down on food waste. Al Jazeera. Bron: http://www.aljazeera.com/video/americas/2013/03/201332712426528117.html [Bekeken: 23-02-2016].

[3] Utsumi, I. (18-12-2014) Food Waste Sector In Brazil. The Brazilian Business. Bron: http://thebrazilbusiness.com/article/food-waste-sector-in-brazil [Bekeken: 23-02-2016].

[4] Utsumi, I. (18-12-2014) Food Waste Sector In Brazil. The Brazilian Business. Bron: http://thebrazilbusiness.com/article/food-waste-sector-in-brazil [Bekeken: 23-02-2016].

Lucille Kok

Lucille Kok woont in Utrecht en doet de onderzoeksmaster Sustainable Development aan de UU. Ze is altijd al bezig geweest met duurzaam leven, en deelt haar tips en tricks graag met andere mensen. Daarom schrijft ze wekelijks een column over hoe voedselverspilling tegen te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top