skip to Main Content

Stagiair(e) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken – Klimaatteam

Stagiair(e) Bij Het Ministerie Van Buitenlandse Zaken – Klimaatteam

Het klimaatteam van de directie Inclusieve Groene Groei is op zoek naar een initiatiefrijke en analytisch sterke stagiair(e) die affiniteit heeft met klimaat, internationale samenwerking en/of financiering. Je bent beschikbaar vanaf (medio) augustus voor een periode van minimaal 5 en maximaal 6 maanden.

De werkomgeving

De directie Inclusieve Groene Groei (IGG) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken draagt bij aan duurzame oplossingen voor mondiale uitdagingen op het terrein van klimaat, energie, water, grondstoffen en voedselzekerheid.

IGG initieert en regisseert de Nederlandse inzet in de internationale politieke context (met name in relatie tot ontwikkelingslanden) op deze ‘global issues’ en werkt daarbij samen met andere ministeries. Zo maakt IGG bijvoorbeeld deel uit van het internationale klimaatonderhandelingsteam, stimuleert de directie groene technologieën en innovaties ten behoeve van voedselzekerheid en werkt zij samen met bedrijven aan duurzame grondstofketens en waterbeheer. Kijk om een indruk te krijgen van het werkterrein en de werkzaamheden van de directie op onze Facebook-pagina. Daar zie je dat duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking, geopolitiek en handel in onze directie samenkomen.

Binnen IGG zet het klimaatteam zich in voor het stimuleren van klimaatbestendige publieke en private investeringen voor mitigatie (verminderen van klimaatverandering) en adaptatie (aanpassen aan onvermijdbare klimaatverandering) wereldwijd. Op mitigatiegebied steunen we bijvoorbeeld programma’s die de toegang tot hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden vergroten. In het kader van adaptatie werkt IGG onder andere aan ‘klimaatslimme’ landbouw en watermanagement. Daarnaast werken we veel samen met kennisinstellingen, de private sector en het maatschappelijk middenveld.

Stage-omschrijving

Tijdens deze stage zal de focus van je werkzaamheden liggen op de volgende twee terreinen van het klimaatteam van IGG:

  • internationale onderhandelingen. De voorbereidingen van de eerste Klimaattop na het Klimaatakkoord van Parijs: CoP22 (Conference of the Parties) in november 2016 in Marrakesh, Marokko.
  • private investeringen. Het stimuleren van publiek-private samenwerking door middel van een challenge of ideas, met als doel investerings- en handelsstromen te vergroenen.

De volgende werkzaamheden zullen tot je takenpakket behoren:

  • meewerken aan de voorbereiding van diverse beleids- en achtergrondstukken in de aanloop naar CoP22;
  • voorbereiding en bijwonen van (inter)departementaal overleg en overleg met private partijen;
  • bijdragen aan het organiseren van seminars en bijeenkomsten, waaronder de conferentie Mobilising More die eind 2016 zal plaatsvinden;
  • deelnemen aan en verslagleggen van het wekelijkse overleg van het klimaatteam;
  • andere werkzaamheden op ad hoc basis, ter ondersteuning van de beleidsmedewerkers van IGG.

Wat bieden wij

Wij zijn een dynamische directie met een platte structuur. Er is ruimte voor eigen initiatief en medewerkers krijgen veel verantwoordelijkheid. Tijdens je stage bij het klimaatteam, waarbij je wordt begeleid door een beleidsmedewerker, voer je verschillende werkzaamheden uit en krijg je in korte tijd een kijkje in de keuken van de politieke, beleidsmatige en financiële aspecten van het internationaal klimaatbeleid. Klimaat is een actueel en dynamisch onderwerp, waarbij je in aanraking komt met diverse werkterreinen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Profiel van de stagiair(e)

Wij zijn op zoek naar een veelzijdige, initiatiefrijke student(e) die zich flexibel opstelt en bereid is verschillende taken op te pakken. Je bent analytisch en creatief, kunt onder hoge druk werken en snel schakelen. Je hebt goede communicatieve vaardigheden en beheerst het Nederlands en Engels goed. Als stagiair(e) van IGG word je geselecteerd op de volgende competenties: coördineren, samenwerken, strategisch inzicht en resultaatgerichtheid. Wij zoeken een student(e) die zich in de laatste fase van een academische opleiding bevindt en aantoonbare affiniteit heeft met klimaat, internationale samenwerking en/of financiën.

Voorwaarden en vergoedingen

Er gelden vaste voorwaarden van het ministerie van Buitenlandse Zaken om in aanmerking te komen voor een stage. Zo dien je te staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling.

Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Meer weten en/of solliciteren

Sollicitatiebrieven waarin motivatie en geschiktheid naar voren komen, kunnen met curriculum vitae en onder vermelding van “Stagiair(e) klimaat” worden gestuurd naar Pieter Terpstra (pieter.terpstra@minbuza.nl). Ook vragen over de stage kunnen naar dit emailadres worden gestuurd. Uiterste inzenddatum voor de sollicitaties is 27 mei 2016. Kandidaten die op basis van hun brief en CV geschikt worden geacht, zullen voor een gesprek op het ministerie in Den Haag worden uitgenodigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top