skip to Main Content

Een briefje aan ING

Bij het uitruimen van mijn Wageningse stulpje kwam ik een stapel enveloppen tegen met het opschrift “geen postzegel nodig”, geadresseerd aan de ING. Toevallig had ik de mensen daar nog het een en ander te vertellen. Ik heb ze maar meteen een briefje gestuurd.

Door: Marco Dijkstra

Beste mederwerker van ING,

Deze brief schrijf ik naar aanleiding van de persverklaring omtrent de financiering van de omstreden Dakota Access Pipeline die ING op twee november openbaarde en de antwoorden op veelgestelde vragen die ING hier de 25e op liet volgen. Naar eigen zeggen voldoet het project van de Dakota Acces Pipeline behalve aan de plaatselijke wet- en regelgeving ook aan het sociaal- en milieurisicobeleid van de ING. Dat wet- en regelgeving een bedrijf niet van een morele plicht ontslaat is overduidelijk, daarom richt ik me in deze brief op het sociaal- en milieurisicobeleid van de ING zelf.

De Dakota Access Pipeline is een exces van een systeem waarin bedrijfswinst boven de belangen van de aarde en haar mensen wordt geplaatst. Een stuk heilige grond van een bevolkingsgroep die vele decennia is onderdrukt en gemarginaliseerd, wordt geofferd voor vervuilende en risicovolle technieken waarvan de winst niet gaat naar de getroffen bevolking maar naar ongebonden investeerders. Deze praktijken hebben boosheid gecreëerd bij mensen wereldwijd. De water- en landbeschermers (ofwel activisten) ter plekke worden tegemoet getreden met overdadige agressie, zoals ook de ING aangeeft. Hoewel deze week bekend is geworden dat het meest controversiële stukje pijplijn wordt omgelegd, blijft onverlet dat wanneer een project als de Dakota Access Pijplijn een toetsing via het sociaal- en milieurisicobeleid van de ING doorstaat, de criteria hiervan grondig verscherpt moeten worden.

De ING geeft officieel aan “de verantwoordelijkheid te voelen een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving”. In ING’s Sustainability Direction wordt gesteld dat duurzaamheid “aan de basis van het bedrijfsmodel” staat en dat de keuzes om geld uit te lenen, te investeren en om voorzieningen te faciliteren een duurzame en gezonde samenleving als doel moeten hebben. In dit licht wil ik de ING vragen om hun leningen, volgens een samenwerkingsverband van goede doelen zo’n 233 miljoen euro, voor het aanleggen van de Dakota Access Pipeline te stoppen en de juridische complicaties die dit kan opleveren voor lief te nemen in de weet dat zowel publicitair als moreel een juiste keuze is gemaakt.

Zoals aangegeven is de financiering van de Dakota Access Pipeline een excessieve uiting van gedrag dat de waarden die staan verwoord in ING’s eigen Environmental Programme structureel ondermijnt. Dit structurele wangedrag omvangt het blijven financieren van projecten die een transitie naar schone energie bemoeilijken, of duidelijker: het ondersteunen van handel in fossiele brandstoffen als energiebron. Ik wil van de mogelijkheid gebruik maken om ING te vragen naar hun verantwoordelijkheid te handelen en de banden te verbreken met bedrijven die winst maken op het vernielen van de aarde. Eveneens wil ik medewerkers van de ING erop attent maken dat deze vraag om ‘divestering’ brede steun ontvangt. Door het hele land hebben al duizenden mensen hun school, universiteit of pensioensfonds opgeroepen hun geld toe te vertrouwen aan banken die expliciet stelling nemen tegen investeringen in fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld via de petities van Fossielvrij NL. Ik zie tekenen van een beweging die moreel overwogen keuzes van bedrijven op (middenlange) termijn beloont en die amoreel of immoreel handelen ook economisch afstraft. Afgaande op de publieke uitingen van ING wordt deze onderstroom serieus genomen. Nu is het tijd om die mooie woorden te laten volgen door mooie actie. Daarom wil ik ING vragen haar handelingen in lijn te brengen met haar eigen duurzaamheidsdoelstellingen en vraag aan iedere medewerker zich hier actief voor in te zetten. Opdat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen voor een schone en eerlijke wereld.

Liefs,

Marco Dijkstra

Het postadres van ING-Groep is

Amsterdamse Poort
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam
Nederland

Wie dat wil mag deze brief zo overnemen, graag zelfs. In mijn verder lege stulpje liggen nog wel wat enveloppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top