skip to Main Content

Een duurzame minister op het bordes – waarom Nederland een minister van duurzaamheid nodig heeft

Een Duurzame Minister Op Het Bordes – Waarom Nederland Een Minister Van Duurzaamheid Nodig Heeft

Het heeft een halfjaar geduurd, maar het lijkt erop dat een nieuw kabinet aanstaande is. De vier partijen die al maanden samen om de tafel zitten, lijken langzamerhand tot een akkoord te komen en kunnen zich gaan richten op de invulling van het nieuwe kabinet. Een uitgelezen kans om een minister van duurzaamheid aan te stellen, met bijbehorend ministerie. Een minister die samen met zijn of haar ambtenaren écht werk kan gaan maken van de verduurzaming van Nederland en het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Door Bram Henssen

Omdat de tijd gaat dringen

Minister van klimaat, minister van duurzaamheid of minister van milieu. De naam maakt eigenlijk niet zo veel uit. Belangrijker is dat er iemand wordt aangesteld die de ruimte, bevoegdheden en middelen krijgt om zoden aan de dijk te zetten. Er is namelijk nog maar 32 jaar en vier maanden de tijd om onze klimaatdoelstellingen te behalen: een Nederland waarin bijna alle energie duurzaam wordt opgewekt en de uitstoot van broeikasgassen praktisch tot nul wordt teruggedrongen.

Omdat er nog ontzettend veel moet gebeuren

Er moet nog veel gebeuren om klimaatneutraal in 2050 te belanden. Afgaand op de partijprogramma’s van de formerende partijen is het nog maar afwachten of er in het regeerakkoord rigoureuze stappen worden geformuleerd die het verschil gaan maken. D66 en de ChristenUnie hebben nog wel concrete plannen geformuleerd in hun programma’s, met name voor een duurzame energietransitie, maar de VVD en CDA lijken op de korte termijn weinig grote veranderingen te willen doorvoeren.

Om te laten zien dat de klimaatdoelstellingen serieus worden genomen

De aanstelling van een minister van duurzaamheid geeft aan dat de partijen de klimaatdoelstellingen toch serieus nemen en dat ze er permanent geld en mankracht voor willen uitrekken. Het betekent dat er een aanspreekpunt komt voor het Nederlandse duurzaamheidsbeleid en dat er een stem komt voor dit beleid in de ministerraad. Een ministerie met ambtenaren kan zich volledig richten op het behalen van de klimaatdoelstellingen en kan een fundament leggen voor een nog intensiever duurzaamheidsbeleid de komende jaren.

Voor een frisse en kritische blik op het Nederlandse beleid

Dat er op dit moment geen ministerie voor duurzaamheid bestaat, betekent natuurlijk niet dat er niets gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Nu is het beleid vooral verspreid binnen verschillende ministeries, vooral het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Door deze spreiding krijg je de opmerkelijke situaties dat een minister Kamp zowel verantwoordelijk is voor de Nederlandse gaswinning als onderzoek doet naar de aanleg van gasloze woningen. Minister Schultz van Haegen heeft in haar portefeuille zowel de aanleg van nieuwe wegen als de zorg voor goede luchtkwaliteit. De aanstelling van een aparte minister voor duurzaamheid kan zorgen voor een onafhankelijker geluid en kritischere blik op het Nederlandse beleid.

Het zullen wel vier zware jaren worden, er moet namelijk nog ontzettend veel werk verricht worden om de klimaatdoelstellingen te halen. De precieze invulling van de ministerposten van het nieuwe kabinet wordt pas bekend als de formatie gelukt is, maar er zijn geruchten over de aanstelling van een minister van klimaatzaken. Als deze minister ook echt op het bordes komt te staan, zou dat een eerste stap zijn naar de verduurzaming van Nederland en het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

 

Foto door Bas Bogers onder Creative Commons licentie.

Bram Henssen

Bram is een student bestuurskunde in Leiden, woonachtig in het politieke hart van Nederland: Den Haag. Hij interesseert zich in de politieke en beleidsmatige kanten van duurzaamheid en zal voornamelijk schrijven over de Haagse beslissingen en achtergronden die invloed hebben op verduurzaming van Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top