skip to Main Content

Het milieu een handje helpen? Samen staan we sterk!

Het Milieu Een Handje Helpen? Samen Staan We Sterk!

Tijdens discussies over klimaatverandering is een vraag die bijna vanzelfsprekend wordt opgeworpen: ‘Hoe kan ik mijn ecologische voetafdruk beperken?’ Velen zijn al overtuigd van de ernst van de gevolgen van de opwarming van de aarde en de noodzaak om nú actie te ondernemen. Het kan dan eigenlijk ook alleen maar worden aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van onze planeet en je levensstijl aan te passen. Een greep uit de vaak gehoorde mogelijkheden om je leven duurzamer te maken: geen of minder vlees eten, de auto laten staan, dichtbij huis op vakantie gaan en spaarlampen vervangen door ledlampen.

Dit is Aoife’s eerste artikel in de serie ‘Samen Sterk’, waarin zij maandelijks een actie onder de loep neemt en campagnes duidt waarin we samen onze stemmen kunnen laten horen.

Door: Aoife Fleming

Samen sterk

Maar, zegt Bill McKibben, oprichter van 350.org en Amerikaanse schrijver en klimaatactivist, “as individuals we are powerless to alter the trajectory of climate change in a meaningful manner.” De kracht van het individu wordt flink onderuitgehaald door McKibben, en dat is opmerkelijk voor de man die de eerste mondiale grass-root movement over klimaatverandering is gestart en een tiental boeken heeft uitgebracht over de ernst van dit probleem. McKibben ziet het namelijk zo: “the right question is ‘What can we do to make a difference?’ ”

McKibben legt de nadruk op ‘wij’. Wij als bezorgde burgers moeten onze krachten bundelen en onze stemmen laten horen aan overheden en corporaties voor een groener beleid. Vele wetenschappers zijn het er immers over eens dat om de ambitieuze klimaatdoelen van Parijs te halen een grootschalige, gezamenlijke aanpak nodig is, het liefst met de meest vervuilende landen voorop.

De cijfers

Om het in perspectief te plaatsen: De drie meest vervuilende bedrijven waren in 2010 samen verantwoordelijk voor 3788 miljoen ton CO2 uitstoot. Het gemiddelde Nederlandse huishouden stoot 23 ton CO2 per jaar uit. Er is dus een enorme discrepantie tussen de uitstoot van grote bedrijven en van individuele personen. Dit betekent dat het aanpassen van ons gedrag een kleinere invloed zal hebben op klimaatverandering dan als bedrijven hun handelswijze aanpassen. Daarom is het zinvoller om druk uit te oefenen op bedrijven én op overheden die d.m.v. wetgeving bedrijven kunnen dwingen hun CO2 uitstoot te verminderen.

Om landen zo ver te krijgen dat zij ook daadwerkelijk hun beleid aanpassen is druk van burgers en de publieke opinie nodig. Een voorbeeld hiervan is de oliepijplijn in Canada. Na 5 jaren en vele demonstraties, handtekeningenacties en bijeenkomsten van burgers en organisaties, heeft TransCanada besloten de aanleg van de East Tar pijplijn te annuleren. Dit betekent dat het onderwaterleven voor de kust van Canada geen risico’s loopt door grote schepen die het zouden doorkruisen en dat de olie in de grond blijft. Dit is een typische actie waar mensen daadwerkelijk samen sterk hebben gestaan en een bedrijf zover hebben weten te krijgen om hun plannen aan te passen.

Mondiale oproep

Het mooie aan dit soort acties is dat de stem van elke bezorgde burger waar ook ter wereld samenkomt bij de oproep aan bijv. het oliebedrijf TransCanada en aan de Canadese staat.  Druk wordt niet alleen meer uitgeoefend door voor een hoofdkantoor te demonstreren maar nu ook door online petities, e-mail en sociale media. Zo kunnen veel meer mensen hun stem laten horen en heeft een actie niet alleen weerklank in een bepaalde stad of land maar op meerdere delen van de wereld.

Lang leve het vlees-eten?

Heeft het dan helemaal geen zin meer om op je plastic verbruik te letten of de fiets te nemen? Nee, het blijft belangrijk om ook op individuele acties te letten. Doordat jij je eigen koffiebeker meeneemt laat je aan andere mensen zien dat afval een probleem is en dat je aan het milieu denkt. Bewustwording is de eerste stap om tot actie over te gaan. Dus eet vooral (zo veel mogelijk) vegetarisch, maar zet óók je handtekening onder petities aan de overheid, instellingen en bedrijven!

 

Bronnen:

www.350.org/bill/

www.ecowatch.com/bill-mckibben-climate-change-2041759425.html

www.reuters.com/article/us-climatechange-companies/top-250-firms-emit-third-of-co2-few-have-strong-goals-to-cut-study-idUSKBN1D00ZJ

www.nrdc.org/experts/josh-axelrod/cancelled-transcanada-pulls-energy-east-tar-sands-pipeline

www.greenpeace.org/archive-international/en/campaigns/climate-change/cars/questions-answers/#a14

www.greenpeace.org/usa/great-news-transcanada-just-scrapped-energy-east-tar-sands-oil-pipeline/

www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/bereken-je-co2-uitstoot/

https://www.ecowatch.com/transcanada-tar-sands-2482964658.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top