skip to Main Content

EU-beleidscommentaar: Maak de SDGs de nieuwe taal voor maatschappelijke verantwoord ondernemen!

EU-beleidscommentaar: Maak De SDGs De Nieuwe Taal Voor Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen!

In mijn blogserie leg ik iedere maand een nieuwe Sustainable Development Goal (SDG) uit. Deze maand pak ik het anders aan en licht ik mijn aankomend beleidscommentaar voor de King’s College London Policy Think Tank toe. Hierin betoog ik dat de Europese Unie (EU) leiderschap moet tonen door een nieuw “Green Paper” te publiceren over hoe bedrijven kunnen bijdragen aan de SDGs. De implementatie van de SDGs in de Europese Unie is essentieel voor het slagen van de nationale implementatie. Mijn volledige beleidscommentaar zal begin juli verschijnen.

Door: Onna van den Broek 

Bedrijven en de SDGs: wat is het probleem?

Willen we dat de SDGs enige kans van slagen hebben, dan is het van cruciaal belang dat bedrijven hieraan bijdragen. Op basis van bruto binnenlands product (bbp) zijn maar liefst 42 van de 100 grootste economieën bedrijven. Het Nederlandse bedrijf Philips is bijvoorbeeld in economische termijn even groot als het land Kameroen. Het is daarom niet gek dat bedrijven een belangrijke rol speelden bij het kiezen en formulieren van zeventien doelen. De targets en indicatoren doen echter een stap terug en richten zich puur op staten en overheden. Hierdoor is het onduidelijk voor bedrijven wat van hen verwacht wordt en hoe zij kunnen bijdragen aan de SDGs.

In vol verwachting: de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten

Wereldwijd roepen bedrijven: help ons met het creëren van transparante meetsystemen en duidelijke benchmarks. De staatsfocus van de SDGs heeft het praktisch onmogelijk gemaakt deze direct te vertalen naar het bedrijfsleven. Door het gebrek aan meetinstrumenten worden de SDGs veelal decoratief gebruikt en hebben ze weinig invloed op de activiteiten van bedrijven. Dit wordt ook herkend door de Global Compact en de SDG Compass, de twee grootste initiatieven voor private sector activiteiten rondom de SDGs. Tot op heden gebruiken zij hiervoor nog reeds bestaande matrixen, maar momenteel zijn zij hard bezig met het ontwikkelingen van nieuwe alternatieven. Omdat de SDGs worden gekarakteriseerd door hun vrijwillige aard is kwantitatieve data nodig om de impact van bedrijven op de SDGs te meten. Zonder deze meetinstrumenten worden enerzijds bedrijven niet gestimuleerd hun business-as-usual te veranderen en kunnen anderzijds burgers bedrijven niet verantwoordelijk houden voor hun impact.

De Europese Unie moet leiderschap tonen

De ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten en de huidige kloof tussen bedrijven en de SDGs biedt kansen voor de EU. In 2001 publiceerde de EU een Green Paper genaamd: “Het Europese framewerk voor Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen”, met als doel om innovatie en transparantie te scheppen over de invloed van bedrijven op hun omgeving. Sindsdien is er veel veranderd. De komst van de SDGs bieden een momentum voor de EU om haar  internationale positie te versterken en zich neer te zetten als norm-enterpreneur. Om verandering te bewerkstelligen is het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt omtrent duurzame ontwikkeling: de taal van de SDGs. Ik roep daarom de EU op om een nieuw Green Paper te publiceren over hoe bedrijven bij kunnen dragen aan de SDGs met daarin best practices en richtlijnen. Dit zal niet alleen internationaal leiderschap signaleren, maar zal overheden ook helpen om het beleid van nationale bedrijven vorm te geven.

De SDGs als de nieuwe taal voor duurzame ontwikkeling

Bedrijven zijn de sleutelfiguren voor het bereiken van de SDGs in 2030. Doordat de targets en indicatoren gericht zijn op staten, zijn bedrijven onzeker over hoe zij een bijdragen kunnen leveren. Internationaal worden nieuwe kwantitatieve methoden ontwikkeld om deze bijdragen te kunnen meten. Het is tijd voor de EU om leiderschap te tonen door de SDGs te vertalen in een gemeenschappelijke bedrijfstaal. Een nieuwe Green Paper waarin bedrijfscontributies met betrekkening tot de SDGs uiteen worden gezet zal internationaal leiderschap tonen en lidstaten helpen nationaal beleid te vormen. Alleen samen kunnen we de SDGs bereiken en een betere wereld creëren!

Verder lezen? Dit zijn onderzoek naar de private sector en de SDGs:

Hayakawa, Y. (2017). Business Sector Efforts and Challenges to Achieve the Sustainable Development Goals. Journal of Environmental Information Science, 45, 31-36.

Hopkins, J. D. (2016). Corporate social responsibility (CSR) and the United Nations Sustainable Development Goals (SDG): The role of the private sector.

Langford, M. (2016). Lost in transformation? The politics of the sustainable development goals. Ethics & International Affairs, 30(02), 167-176.

Pogge, T., & Sengupta, M. (2015). The Sustainable Development Goals (SDGS) as drafted: Nice idea, poor execution. Washington International Journal, 24, 571.

Redman, A. (2017). Opportunities and Challenges of Applying the SDGs to Business.

Scheyvens, R., Banks, G., & Hughes, E. (2016). The private sector and the SDGs: The need to move beyond ‘business as usual’. Sustainable Development, 24(6), 371-382.

Onna Malou

Onna Malou van den Broek is vanaf september 2017 PhD kandidaat aan King’s College University, Londen. Haar PhD onderzoek richt zich op de rol die bedrijven vervullen binnen sociale issues en duurzaamheid, zowel via hun eigen activiteiten als via politieke kanalen. Afgelopen jaar liep zij stage bij het “Business for Peace” platform van de Verenigde Naties. Ze schrijft ook voor de European Policy Group van de King's College Student Think Tank. Haar interesse ligt in het benaderen van duurzaamheid vanuit een economisch perspectief. Om hedendaagse sociale problemen aan te pakken hebben we de macht en de bronnen van bedrijven nodig, het is daarom aan ons om hen te activeren hiermee aan de slag te gaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top