skip to Main Content

Het Klimaatakkoord volgens de JKB: van peuter tot professional

Het Klimaatakkoord Volgens De JKB: Van Peuter Tot Professional

Vorige week lag het er dan: het Klimaatakkoord. Dit akkoord moet uitvoering geven aan de afspraken van Parijs, en het besluit van de overheid om in 2030 een CO2-reductie van 49% te hebben ten aanzien van 1990. Eerder plaatsten we al een artikel over wat het Klimaatakkoord is. Nu buigen we ons over de vraag wat het akkoord voor studenten inhoudt. En hoe het duurzame Nederland van de toekomst eruit zal gaan zien als het aan jongeren ligt. Duurzame Student sprak met Nick van Bree van de Jonge Klimaatbeweging die namens jongeren bij het Klimaatberaad aanschoof. “In de voorbereiding van het proces miste het klassieke jongerenperspectief. Gelukkig zijn wij aan tafel gegaan en hebben we al wat zaken erin kunnen krijgen.”

Door: Aoife Fleming

Het Klimaatberaad

Het Klimaatberaad is de overkoepelende tafel van het Klimaatakkoord die wordt voorgezeten door oud-minister Ed Nijpels, en waar ook de JKB aan heeft deelgenomen. Nick heeft op het Klimaatberaad de toekomstvisie van de JKB kunnen delen, en kunnen bijdragen aan het invullen van de vraag hoe Nederland er wat betreft duurzaamheid uit moet gaan zien.  Minstens zo belangrijk is hoe we die groene toekomst gaan bereiken. Het antwoord dat de JKB hierop heeft is tweeledig: er moet meer aandacht komen voor duurzaamheid in het onderwijs, en er moet een sociale transitie plaatsvinden. “Je zit met veel partijen om de tafel, dus je moet goed je gevechten kiezen. Deze twee punten zijn voor ons het belangrijkst.”

Duurzaam onderwijs

Er moet meer aandacht komen voor duurzaamheid in alle lagen van het onderwijs, benadrukt Nick. “Van peuter tot professional.” Volgens de JKB is het van belang om iedereen bij de duurzame transitie te betrekken, en onderwijs is bij uitstek een geschikt middel daartoe. De onderhandelingen hierover zijn nog niet begonnen. Die volgen pas na de zomer als de taakgroep Arbeidsmarkt en scholing van start gaat. De taakgroep adviseert dan weer de vijf sectortafels en het Klimaatberaad. Waar moet je als student dan aan denken, bij duurzaamheid in het onderwijs? “Stel je studeert economie, dan zou het verplicht worden in het curriculum om naast de klassieke theorieën ook na te denken over de nieuwe economische modellen die wél ecologische kosten meenemen.”

Sociale transitie

Ook zal er een sociale transitie moeten plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is de sharing economy. “We kunnen wel alle auto’s gaan elektrificeren maar we kunnen ook gaan nadenken over deelauto’s en hoe je dat in een straat vormgeeft.” Denk verder ook aan de lening voor zonnepanelen die niet meer aan de bewoner, maar aan het huis gekoppeld zullen worden, zoals Diederik Samsom heeft voorgesteld aan de sectortafel Gebouwde Omgeving. Nick legt uit dat de sociale transitie niet zozeer een technologische uitdaging is, als wel een sociale en beleidsmatige. Dit maakt het overigens niet minder ingewikkeld, want het idee van een sociale transitie breekt met bestaande structuren die wij nu als normaal ervaren, maar dat in de toekomst niet meer zullen zijn, zegt Nick.

Wat merken studenten?

Wat ga je hier als student nou van merken? Voorlopig niet zoveel, zegt Nick. Dat komt door de looptijd van het akkoord, dat tot 2030 strekt. “Het zal meer zitten in de keuzes die na je studententijd komen. Bijvoorbeeld als je studenten-OV afloopt en je moet beslissen of je met de trein blijft reizen, of een auto koopt. Of als je je eigen energierekening moet betalen.” Dit zijn volgens Nick wel de keuzes waar je een grote impact kunt hebben, en daarom zet de Jonge Klimaatagenda hier hard op in.

Jonge Klimaatagenda

De twee pijlers zijn voortgekomen uit de Jonge Klimaatagenda die is opgesteld door de JKB en de 55 organisaties die zij representeren. De Jonge Klimaatagenda is een toekomstvisie van hoe deze jongeren willen dat Nederland er in 2050 uit ziet. Net als op het Klimaatberaad is in de klimaatagenda de sharing economy een van de speerpunten. “Bezit zal minder belangrijk worden, en er zal meer naar behoefte worden gekeken. Dus niet meer: ik wil een auto, maar ik wil van A naar B komen, en hoe doe ik dat op de beste manier?” Ook heeft er in mei nog een Jong Klimaatberaad plaatsgevonden, en toen zijn er nog een aantal punten besproken die niet in de Jonge Klimaatagenda stonden, maar wel in het Klimaatberaad aan de orde waren. Hier waren niet alleen de besturen van de jongerenorganisaties voor uitgenodigd, maar ook als individu kon je je aanmelden. Nick benadrukt nogmaals dat inspraak van jongeren van belang is voor de JKB, “Ik zou heel graag horen van jongeren wat ze vinden van hoe het klimaatakkoord er nu uitziet.”

Wat vind jij?

Wat vind jij van de twee pijlers van de JKB? En over hoe het klimaatakkoord er nu uitziet? Laat het de JKB weten door een mail te sturen naar (secretaris@jongeklimaatbeweging.nl) of naar de website www.jongeklimaatbeweging.nl te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top