skip to Main Content

De maat is vol: jonge mensen demonstreren voor het klimaat

De Maat Is Vol: Jonge Mensen Demonstreren Voor Het Klimaat

Wereldwijd staan jongeren op tegen hun politieke leiders door hun werk neer te leggen en te protesteren. De reden hiervoor: ze zijn het oneens met de huidige klimaatregeling, en eisen dat hier verandering in komt. Zo ook afgelopen donderdagmiddag toen ruim 10.000 scholieren op het Malieveld in Den Haag demonstreerden voor een beter klimaat.

Door: Wisse Herder. Foto: Nico Schouten ©

Nu de internationale politiek getekend wordt door leiders als Trump en Bolsonaro, en ook ons eigen politieke klimaat gedomineerd wordt door populistische karikaturen, lijken de doelen van het Parijs-akkoord ver buiten handbereik te liggen. Toen het akkoord in 2015 door onze wereldleiders gesloten werd leek het allemaal nog rozengeur en maneschijn, maar van dit politieke enthousiasme is nu weinig terug te zien. Tweede Kamerleden scheppen het beeld niet genoeg begaan te zijn met het werken aan een duurzamere wereld. Vandaar dat het aan ons is, de jongere generaties, om in actie te komen. We moeten vechten voor onze eigen toekomst, en die van de mensen na ons.

Scholieren de straat op

Het begon allemaal met de 16-jarige Greta Thunberg, die al sinds augustus elke dag voor het Zweeds parlement bivakkeert. Niet alleen heeft dit haarzelf wereldberoemd gemaakt, ook haar zaak verspreidde zich als een lopend vuurtje. Inmiddels zijn er in meerdere landen scholieren de straat opgegaan om te staken voor het klimaat en ook in ons eigen land stonden er grote demonstraties gepland.  

Afgelopen donderdag gingen duizenden scholieren de barricades op om hun stem aan de politiek te laten horen. Ook bij onze zuiderburen is de maat vol onder de jongeren: vorige maand hebben maar liefst 45.500 Belgische scholieren actie gevoerd voor een betere toekomst. Daarnaast is er in Canada, Australië en Duitsland ook al in groten getale geprotesteerd.

Het is voor onze generatie geen optie meer om weg te kijken, aangezien we inmiddels wel merken dat er iets mis is.

Maar waarom is het zover gekomen dat het volk op moet staan tegen de politiek? En sterker nog, waarom voelen jongeren zich hier verantwoordelijk voor? Op de eerste vraag zijn veel antwoorden te bedenken, maar de meest logische reden is dat het mensen heet onder de voeten wordt. We worden dagelijks geconfronteerd met nieuwsberichten over de “nabije doem” die we over onszelf afgeroepen hebben. Het is voor onze generatie geen optie meer om weg te kijken, aangezien we inmiddels wel merken dat er iets mis is.

Generatiekloof

De oudere generaties die – helaas – grotendeels de politiek domineren, voelen niet diezelfde hitte onder hun voeten als wij. Voor hen heeft het geen grote gevolgen als er weinig aan de klimaatproblematiek wordt gedaan, en actie ondernemen zou in sommige gevallen zelfs ongunstig zijn. De ernst van het klimaatprobleem is inmiddels al tientallen jaren bekend maar nog steeds worden de schouders opgetrokken alsof er niks aan de hand is.

Zelfs nadat ruim 10.000 middelbare scholieren hun ongenoegen lieten horen in Den Haag lijkt het alsof zelfs onze premier de klimaatproblematiek nog steeds niet serieus neemt. Zo beweerde hij dat Nederland het meest aan de CO2-reductie doet van alle landen in Europa – wat feitelijk onwaar is – en zei dat het onmogelijk is nog meer te doen. De politiek heeft een status quo bereikt waarin de meerderheid niet bereid is om zich in te zetten voor de toekomst van hun nageslacht.

Kom ook in actie

Dus laten we ophouden met zijdelings toekijken en laten we ten strijde trekken. Als we samen sterk staan zullen ze wel naar ons moeten luisteren. Kom daarom meelopen met de klimaatmars op 10 maart in Amsterdam en laat niet alleen je stem als individu horen, maar als eenheid.  De mars begint om 13.00 op de dam.

Dit bericht heeft 1 reactie
  1. ‘Het is voor deze generatie geen optie’ is een mooi statement. Maar neem dan ook het heft tijdig in handen en richt je inspanningen op de techniek die nodig is/zal zijn. Het merendeel van onze protesteerders is overwegend sociaal gericht en voornamelijk sociaal verontwaardigd. Waar blijft de inspanning vanonze jeugd op de vlakken die ook werkelijk wat bereikbaar maken?
    Jaarlijks studeren meer jonge mensen af in de A-vakken die vooral een morele verontwaardiging ondersteunen maar steeds minder in de B-vakken waarmee ook concrete / effectieve stappen kunnen worden ondernomen tegen wat nu ongewenst wordt geacht.
    Wil je werkelijk wat doen, onderneem dan stappen die meer in het vooruitzicht stellen dan een luide stem. De oproep is inmiddels wel gehoord, het gehoorde moet nu nog worden omgezet in stappen die een iets concreets in het vooruitzicht stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top