skip to Main Content

Stem jij ook op Aoife als nieuwe jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling?

Stem Jij Ook Op Aoife Als Nieuwe Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling?

Tot en met maandag 21 oktober zijn er verkiezingen om de nieuwe Jongerenvertegen-woordiger Duurzame Ontwikkeling te kiezen. De jongerenvertegenwoordigers vormen de brug tussen jongeren en de politiek. Zo gaan ze in gesprek met Nederlandse jongeren en krijgen ze spreektijd bij de VN-klimaatconferentie COP25 in Chili. Eén van de redacteuren van Duurzame Student is finalist in deze verkiezing: Aoife Fleming. Op haar kun je stemmen via stem.njr.nl/aoife.

Door: Aoife Fleming

Jongerenvertegenwoordigers

De NJR houdt elk jaar verkiezingen voor nieuwe jongerenvertegenwoordigers op het gebied van Duurzame Ontwikkeling en Mensenrechten en Veiligheid. Deze jongeren zijn minstens 20 uur in de week bezig om in gesprek te gaan met jongeren, en al deze informatie in te zamelen en over te brengen op de politiek. Vaak gebeurt dit in Nederland, maar soms ga je ook naar het buitenland. Zo reizen de jongerenvertegenwoordigers in december naar Chili om daar bij de COP25 te spreken. Wát er dan gezegd wordt wordt natuurlijk mede bepaald door de jongeren in Nederland. Daarom is het interessant om te stemmen, zij vertegenwoordigen uiteindelijk ook jouw stem!

Samen sterk

Mijn allereerste serie voor Duurzame Student, genaamd Samen Sterk, heb ik geschreven over bewegingen die je kunt steunen om grootschalige actie te bewerkstelligen. Ik scheid vaak netjes m’n afval en probeer minder plastic te kopen, maar wat kunnen we samen bereiken voor een beter klimaat? De overtuiging dat we alleen samen de grote uitdagingen van deze eeuw aan kunnen gaan heb ik nog steeds. Gelukkig zijn veel overheden, bedrijven en NGO’s het met deze opvatting eens. De Sustainable Development Goals zijn tot stand gekomen vanuit het idee dat iedereen moet bijdragen aan een duurzamere toekomst. Wel maak ik me zorgen over de stem van jongeren in beslissingen op het gebied van duurzaamheid. De energietransitie zal ingrijpende veranderingen vragen in hoe we energie opwekken, en dit zijn keuzes waar wij, de jongere generaties, het langst mee zullen leven. Daarom vind ik het cruciaal dat jongeren hierin meebeslissen.

Ook is het van belang dat wordt nagedacht over een toekomst waarin de gevolgen van klimaatverandering merkbaar zullen zijn en waarin duurzaamheid een centralere rol zal innemen in ons dagelijks leven. Hoe worden wij daar nú al op voorbereid? Hoe is duurzaamheid met ons onderwijs verweven zodat wij later de kennis en vaardigheden hebben om op een innovatieve manier naar deze uitdagingen te kijken? Ik vind dat deze voorbereiding beter moet en kán. Tegelijk geloof ik ook in de creativiteit van jongeren om hier ideeën voor aan te dragen.

Een stem hebben in de energietransitie, en meebeslissen over onze voorbereiding om bij te kunnen dragen aan een duurzame toekomst zijn twee onwijs belangrijke opgaven. Ik wil me als jongerenvertegenwoordiger ervoor inzetten dat er niet alleen geluisterd wordt naar jongeren, maar dat wij ook echt meebeslissen. Het is tenslotte ónze toekomst.

Stem t/m maandag 21 oktober op Aoife via stem.njr.nl/aoife 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top