skip to Main Content

Deze drie studenten gingen ervandoor met de Rachel Carson Afstudeerprijs

Deze Drie Studenten Gingen Ervandoor Met De Rachel Carson Afstudeerprijs

Rachel Carson: de vrouw die zo’n vijftig jaar geleden ‘Silent Spring’ schreef en daarmee brede publieke bewustwording van de milieuproblematiek creëerde. Je snapt dat de Vereniging Voor Milieuprofessionals (VVM) niets anders kon dan haar scriptieprijs naar Carson te vernoemen. Eind vorig jaar maakte VVM de winnaars bekend van de zeventiende editie van de Rachel Carson Afstudeerprijs. In dit artikel vertellen de drie winnaars – Sebastiaan de Jongh, Sándor Kruse en Anthea van Scherpenzeel – over hun onderzoek.

De Rachel Carson Afstudeerprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste afstudeerscriptie binnen de thema’s milieu en duurzame ontwikkeling, om hiermee grotere bekendheid te geven aan deze onderzoeken. Heb je zelf ook een knaller van een scriptie geschreven en gaat hij toevallig ook nog eens over duurzaamheid? Onderaan dit artikel lees je hoe je je scriptie kan indienen voor de prijs. De inschrijvingen voor dit jaar zijn namelijk geopend!

Omgaan met risicovolle stoffen

Sebastiaan de Jongh gaat in zijn scriptie in op de rol van Omgevingsdiensten bij het indammen van de risico’s van Zeer Zorgwekkende Stoffen. De nadruk ligt op het politieke landschap waarin zij zich bevinden en de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet hen biedt.

“Het is bijna onmogelijk om niks persoonlijk met milieu te hebben, het is immers de wereld om ons heen. Wat ik vooral interessant vind is de wijze waarop je het milieu het beste kunt benaderen. Een systematische aanpak waarbij regelmatig grensoverschrijdend gedacht moet worden is iets dat mij weet te prikkelen. Ten tweede heb ik, iets wat mijn generatie typeert, ook last van idealistische trekjes. Er liggen genoeg uitdagingen om stappen te zetten naar een betere wereld. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn steentje hieraan kan bijdragen door met milieuproblemen aan de slag te gaan. Daarom heb ik gekozen voor de HBO-studie landscape and Environment aan Hogeschool Inholland Delft. 

In mijn scriptie heb ik gekeken naar mogelijke risico’s van gevaarlijke chemicaliën in de bodem en het grondwater van Midden-Holland. Plus wat dit vervolgens voor invloed zou kunnen hebben op het beleid van de Omgevingsdienst. Opmerkelijk vond ik dat de stoffenlijst Zeer Zorgwekkende Stoffen in de eerste weken van mijn onderzoek een keer mondeling werd beschreven als een ‘onaantastbaar onderwerp’. Met terugwerkende kracht toch een zeer accurate, misschien wel op zichzelf alarmerende, definitie. Persoonlijk denk ik dat de Omgevingswet met haar veranderingen en beleidsinstrumenten, waaronder het omgevingsplan, kansen zal creëren om dit ‘vage’ onderwerp concreter aan te pakken.

Ik werd op de Rachel Carson Afstudeerprijs geattendeerd door mijn scriptiebegeleider. Vervolgens leek het mij interessant om te kijken hoe anderen mijn scriptie zouden beoordelen, al verwachtte ik destijds niet dat ik zou winnen. Ik was trots op het resultaat, maar er zijn ook nog verbeterpunten. De scriptie was voor mij vooral een mooi eindwerk van een leerzame opleiding en uitdagende afstudeerperiode. Voor mezelf zie ik zeker een toekomst weggelegd als milieuprofessional. Iets in mij zegt bovendien dat de hoeveelheid uitdagingen in de komende jaren zal gaan toenemen. Ik hoop op dit gebied wat toe te kunnen voegen in de wereld.”

Benut data voor aanjagen circulaire economie

De scriptie van Anthea van Scherpenzeel gaat over hoe maakbedrijven in Nederland gebruik maken van data voor de ontwikkeling van circulaire strategieën. Opvallend is dat geen van de bedrijven volledig datagedreven zijn in de circulaire beslissingen die ze nemen.

“Tijdens het tweede jaar van mijn master Sustainable Business and Innovation, een erg leuke en uitdagende studie, werkte ik bij KPMG aan projecten gerelateerd aan de digitalisering van de circulaire economie. Over dit onderwerp mocht ik ook mijn thesis schrijven. Ik heb mijn scriptie ingezonden omdat er nog weinig onderzoek is gedaan naar de relatie tussen de digitale economie en de circulaire economie. Door mee te doen heb ik de mogelijkheid gekregen om mijn resultaten te presenteren over dit nieuwe onderzoeksveld. Ik hoop dat er wordt voortgebouwd op mijn resultaten, zodat we bedrijven nieuwe inzichten kunnen geven in hoe zij de circulaire economie verder kunnen ontwikkelen.

Bedrijven gebruiken steeds vaker data van producten of processen om nieuwe inzichten te krijgen over consumentengedrag en materiaalstromen in de waardeketen. Deze informatie is belangrijk voor de implementatie van circulaire strategieën zoals afvalverzameling, refurbishment, remanufacturing en recycling. Ongeveer de helft is op dit gebied zeer goed bezig, maar zijn meer ‘data aware’ dan gedreven. Dit betekent dat ze hier nog niet al hun toekomstige circulaire beslissingen op baseren. De andere helft is zeer datagedreven en hebben goede processen rondom datamanagement geïmplementeerd, maar hebben minder circulaire initiatieven. Slechts een aantal bedrijven maakt stappen om zoveel mogelijk circulaire beslissingen te baseren op basis van de verzamelde data. Hierdoor kunnen zij effectiever circulariteit stimuleren in hun waardeketen.

Het winnen van de scriptieprijs heeft mij alleen maar meer gemotiveerd om verder te gaan in duurzaamheid en milieu, in de toekomst wil ik hierbij betrokken blijven. De komende jaren wil ik mijzelf verder ontwikkelen op het gebied van de circulaire economie en bedrijven helpen met hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Op persoonlijk vlak zou ik tijdens de komende jaren meer duurzaam willen reizen. Sowieso vind ik het belangrijk om ook in mijn persoonlijke leven op duurzaamheid te letten. Mijn favoriete vervoersmiddel blijft nog steeds de fiets!”

Aftoppen zonneparken kan rendabel

Sándor Kruse behandelt in zijn scriptie alternatieve oplossingen voor de capaciteitsproblemen van het elektriciteitsnet door zonneparken. Het meest opmerkelijke vindt hij hoe inefficiënt zonneparken zijn op het elektriciteitsnet. 

“Tijdens mijn master wilde ik mijn kennis verbreden door een extra master naast Industrial Engineering & Management te volgen, vooral vanwege mijn interesse in de energietransitie ben ik vervolgens terechtgekomen bij de master Energy & Environmental Sciences. Daar kon ik leuke uitdagingen vinden in het systeemdenken over alle energie- en elektriciteitgerelateerde zaken. Mijn begeleiders spoorden mij aan om mee te doen aan de scriptieprijs. Ik was benieuwd hoe anderen over mijn scriptie zouden denken, vervolgens de prijs winnen was natuurlijk fantastisch en vanuit mijn omgeving ontving ik allemaal positieve reacties. Een aantal vrienden wilden toen zelfs mijn scriptie toch wel even lezen. Daarnaast heb ik er veel goede contacten aan overgehouden.

Keerzijde van de toename van het aanbod aan duurzame energie zijn de toenemende capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet. Ik heb gekeken in hoeverre verschillende oriëntaties en hellingshoeken van zonnepanelen, energieopslag en het aftoppen van de productie soelaas kunnen bieden. Vooral het boven een bepaalde capaciteit structureel aftoppen van de productie van zonneparken blijkt uitkomst te kunnen bieden. Hierdoor kunnen de parken op een lagere capaciteit aangesloten worden, waardoor er meer ruimte op het net beschikbaar komt. Dit brengt kosten met zich mee, maar daartegenover staat dat bespaard kan worden op netverzwaringskosten. Deze compensatie is voldoende om zonneparken tot bijna 50% af te toppen. Zo hoeft de groei van zonneparken niet te stagneren.

Persoonlijk heb ik vooral iets met duurzaamheid. Verduurzamen zie ik als een ontzettend grote uitdaging. Wetende dat de energiewereld misschien wel de grootste motor is waarop deze wereld draait, zullen grote stappen nodig zijn om dit te kunnen veranderen en dan met name innovaties op het gebied van energie. Uitgerekend die uitdagingen op het gebied van duurzaamheid interesseren mij. Na mijn afstuderen wil ik waarschijnlijk als consultant aan de slag om mijn horizon te verbreden en nog meer te leren. Ik hoop later met een eigen innovatief bedrijf een succesvolle ondernemer te worden die het verschil kan maken in de energietransitie.”

Zie jij jezelf deze prijs winnen? Lees meer op https://www.vvm.info/afstudeerprijs en stuur voor 1 december je scriptie in, dan schrijven we volgend jaar misschien wel over jouw scriptie!

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het tijdschrift Milieu van VVM. VVM is het netwerk van milieuprofessionals, waar je met de kortingscode MorgenVVM voor 20 euro per jaar (i.p.v. 125 euro) lid van kan worden. Voor meer informatie klik hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top