skip to Main Content

Hoe stem jij duurzaam 15 maart?

Hoe Stem Jij Duurzaam 15 Maart?

15 maart is het zover, de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen staan weer voor de deur. Word jij ook overspoeld door keuzes, partijen en waterschappen? Wil jij een duurzame keuze maken maar weet je eigenlijk niet waar je moet beginnen? Dan help ik je graag een handje!

Waarom doet mijn stem ertoe?

Zowel voor de waterschappen als voor de Provinciale Staten is er 15 maart een verkiezing, maar waar stem je dan eigenlijk voor? De Provinciale Staten is het parlement van de provincie.  Zij bepalen het beleid van de provincie, kiezen de leden van de Eerste Kamer en beslissen mee over onderwerpen zoals de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen en natuurgebieden (Rijksoverheid). Deze beslissingen hebben een grote invloed op de leefbaarheid en duurzaamheid van de provincie. Zo worden er bijvoorbeeld ook keuzes gemaakt over het plaatsen van windmolens voor windenergie en het verlenen van subsidies (Ecotoday.nl). Voor duurzaamheid zijn de provincies dus belangrijk. Ook bij de waterschapsverkiezingen is jouw stem belangrijk om te werken naar een duurzamer Nederland. Bij de waterschapsverkiezingen stem je voor het algemeen bestuur van een waterschap. Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Goed waterbeheer is daarom onmisbaar. Hierbij gaat het onder andere om het beheer van dijken en sluizen, het zuiveren van afvalwater, het openstellen van gebieden voor natuur toerisme en het zorgen voor voldoende water (Rijksoverheid). Bovendien spelen waterschappen een rol in de energietransitie. Ze bezitten namelijk grond waar bijvoorbeeld ook windmolens geplaatst kunnen worden (Duurzaam Nieuws).

Als jij invloed wilt hebben op wat er in jouw provincie en waterschapsgebied gebeurt, is het dus belangrijk dat je stemt! Maar waar kies je dan voor?

Duurzame stem

De Provinciale Statenverkiezingen hebben invloed op het beleid. Een goed voorbeeld hierbij zijn de actuele problemen rondom stikstof. Het zijn vooral de provincies die het beleid rondom stikstof moeten uitvoeren, niet de Tweede Kamer. Als je nu je twijfels hebt over het beleid van de huidige regering, kan je dit beïnvloeden door bijvoorbeeld te stemmen op een oppositiepartij. Zij zullen namelijk de leden van de Eerste Kamer kiezen en zo wetgeving vanuit de Tweede Kamer aanpassen of tegenhouden. De verhoudingen in de Tweede Kamer liggen heel anders dan in de eerste kamer, de VVD is hier namelijk veel minder groot. GroenLinks en PvdA kunnen hier de grootste partij worden. Deze twee progressieve partijen kunnen in de Eerste Kamer de wetgeving die de VVD wilt invoering, tegenhouden of aanpassen. Ook Rutte is zich van deze dreiging bewust (Duurzaam Nieuws).

Als we het hebben over waterschappen, is er natuurlijk geen sprake van oppositiepartijen en wetgeving. Toch kan je hierbij ook de duurzame keuze maken. Als je duurzaam wilt stemmen kan je kijken naar waterschappen die actief bodemdaling tegengaan. Voor sommige plantensoorten is een te hoge grondwaterstand niet goed, en kunnen ze niet goed groeien. Daarnaast investeren waterschappen die zich inzetten voor duurzaamheid ook in biodiversiteit, natuurlijke oevers en hoge waterkwaliteit. Op die manier kan er namelijk meer leven bestaan in zowel het water als op het land. Verder kan je ook kijken of waterschappen zich inzetten voor klimaatbestendigheid en het opwekken van duurzame energie (Simpel Duurzaam).

Word jij al kies wijzer?

Er zijn natuurlijk een hoop kieswijzers om je op weg te helpen, ten eerste, ‘kieskompas’. Het voordeel hiervan is dat je een overzicht krijgt van jouw voorkeuren ten opzichte van alle partijen. Ten tweede, ‘mijn stem’, hier kan je per stelling een toelichting zien van de partijen. Ten derde, stemwijzer, deze is alleen beschikbaar voor de provincies Drenthe, Overijsel, Noord -Brabant, Limburg. Hierbij is er wel een overzicht van partijen die het eens of oneens zijn per stelling, dit is echter heel zwart-wit. 

Een kieswijzer kan je vaak helpen om een beter beeld te krijgen van je eigen standpunten. Toch is het belangrijk dat je dit niet klakkeloos overneemt. Als je een kieswijzer invult is het belangrijk om te letten op de stellingen die jij het belangrijkst vindt, en welke partijen daar wat over zeggen. Lees de redeneringen goed door en kijk waar jij het mee eens bent. Soms zijn de stellingen heel kort door de bocht. Lees voornamelijk de partijen waar jij tussen twijfelt goed door. Als een stelling vaag is kan het lezen van de redeneringen ook helpen om hier een beter beeld bij te krijgen. Ook voor de waterschapsverkiezingen bestaat er een stemwijzer hier: MijnStem.

Stem 15 maart! 

Wat je stemt is natuurlijk helemaal aan jou, zolang je maar stemt! Veel jongeren zijn nog niet op de hoogte van de Provinciale Staten verkiezingen die 15 maart plaatsvinden. Daarom is het belangrijk om de stem van de jongeren te vertegenwoordigen en 15 maart naar de stembus te gaan. Deel het met al je vrienden en zet 15 maart in hoofdletters in je agenda! Jouw stem is belangrijk en kan het verschil maken. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top