skip to Main Content

Column: Ons onzichtbare afval

Het plastic afval dat we verliezen lijkt soms een onzichtbare status te verkrijgen. Maar hoe onzichtbaar is dat plastic eigenlijk? In de westerse wereld wordt een enorme hoeveelheid plastic gebruikt. Een groot deel wordt ingezameld,…

Lees meer
Back To Top