skip to Main Content

DJ100 Held: Laurie van der Burg

DJ100 Held: Laurie Van Der Burg

Ieder jaar organiseert SustainableMotion de Duurzame Jonge 100: een lijst waar honderd jonge duurzaamheidspioniers op prijken. Een van de redacteuren van Duurzame Student vroeg zich af wie deze klimaathelden zijn en wat ze drijft. In de serie ‘DJ100 Helden’ lees je met enige regelmaat het verhaal van één van hen. Vandaag: Laurie van der Burg – jurist in de Klimaatzaak tegen Shell.

Geschreven door: Aoife Fleming

Dit jaar staat Laurie van der Burg op Sustainable Motion’s Duurzame Jonge 100-lijst. Ze is genomineerd vanwege haar werk als jurist bij Milieudefensie, waar ze momenteel aan een rechtszaak tegen Shell werkt. In deze zaak, die bekend staat als de klimaatzaak, eist Milieudefensie dat Shell haar CO2-uitstoot naar 0 brengt in 2050, en dat ze haar beleid aanpast in lijn met de doelstellingen van Parijs. De nominatie voor de Duurzame Jonge 100 is niet alleen een mooie erkenning van Laurie’s werk, het heeft haar ook iets concreets opgeleverd. “Bij Trouw’s Duurzame 100 avond werd er een oproep gedaan aan de DJ100 om je verhaal te pitchen tegenover een jury met hooggeplaatste figuren in de duurzaamheidswereld. Ik was één van de drie genomineerden hiervoor en mocht vertellen over onze klimaatzaak, en daarnaast een verzoek doen aan de jury. Vervolgens heb ik de directeur van Pakhuis de Zwijger (Egbert Fransen red.) gevraagd of wij een serie van avonden mochten organiseren over onze zaak.” Dat verzoek werd met open armen ontvangen en de eerste bijeenkomst staat gepland voor 1 februari.

Studententijd

Vreemd is het niet dat Laurie op de DJ100 lijst staat. Al tijdens haar studententijd was Laurie bezig met het klimaat. Niet alleen tijdens haar master internationaal klimaat- en milieurecht in Edinburgh, maar ook als bachelor-student aan de Amsterdam University College, waar ze zich hard maakte voor een duurzamere universiteit door bijvoorbeeld te pleiten voor goede afvalscheidingsvoorzieningen. Laurie is er dus al een tijd van overtuigd dat er dringend actie moet worden ondernomen om de meest ernstige gevolgen van klimaatverandering af te wenden. En nu heeft ze ervoor gekozen om het klimaatprobleem in de rechtszaal op te lossen. Of zoals Laurie het formuleert: “Ernstige problemen moeten met impactvolle acties worden tegengegaan”. Ook legt Laurie uit dat een succesvolle aanpak van het klimaatprobleem alleen kan worden bewerkstelligd door de samenleving zoals die nu is ingericht, helemaal om te gooien. En door van grote spelers zoals bedrijven en overheden actie af te dwingen. Klimaatrechtvaardigheid, noemt ze dat.

“Met deze zaak willen we niet alleen dat Shell gedwongen wordt om actie te ondernemen, maar we hopen ook de druk op te voeren op andere olie- en gasmaatschappijen zodat ze zelf in actie komen en gaan kijken naar hun bedrijfsmodel. Doen ze dat niet dan bestaat het risico dat ook zij zullen worden aangeklaagd.”

Systeemverandering

“Er zal in de toekomst een systeemverandering gaan plaatsvinden” vertelt Laurie. “We hebben overal gasleidingen lopen, en schepen staan die fossiele brandstoffen vervoeren. Om over te stappen naar zonne- en windenergie moeten we het hele systeem omgooien. Je hebt een hele andere infrastructuur nodig.” Denk hierbij aan betere treinverbindingen, maar ook aan veranderende landbouwvoorzieningen bij de overstap naar een plantaardig dieet. “Deze transitie vereist een verandering in ons denken, in de infrastructuur en in hoe de samenleving zich organiseert.” In haar werk is Laurie bezig een van de meest vervuilende bedrijven aan te sporen om met deze verandering te starten en hun business model om te gooien. Waar Shell nu nog boort naar olie eist Milieudefensie dat Shell op korte termijn de overstap maakt naar schone energiebronnen. “Een van de redenen dat overheden de olie- en gasindustrie niet goed kunnen beteugelen is dat deze industrie wereldwijd opereert en heel veel lobbymacht heeft. Wanneer overheden klimaatbeleid ontwikkelen, hebben de olie- en gasindustrie dat vaak in de weg gestaan. We richten onze pijlen nu direct op deze industrie, omdat juist zij veel invloed hebben op de energietransitie.”

Balans vinden

Duidelijk is dat Laurie veel energie haalt uit het werken aan deze systeemverandering. Als student pleitte ze bij het universiteitsbestuur voor vegetarische maaltijden, en nu doet ze dat in de Klimaatzaak tegen Shell. Maar op de vraag of het zinvoller is om collectief actie te ondernemen en zo grote instituties tot verandering te dwingen, of dat je je eigen CO2-voetafdruk zoveel mogelijk beperkt, antwoordt Laurie dat ieder daarin voor zich een balans moet vinden. “Door bedrijven en overheden verantwoordelijk te houden heb je een grote impact. En dat is hoog nodig als we de klimaatdoelstellingen willen halen en de opwarming van de aarde onder 1.5 graad willen houden. Maar ieder moet voor zich beslissen of ze zich bij klimaatbewegingen willen aansluiten, en zaken zoals die tegen Shell willen steunen, of dat ze in hun eigen leven veranderingen maken om zo degenen om zich heen te inspireren.” Voor Laurie is het duidelijk dat ze door moet blijven gaan met collectieve acties. “Olie- en gasbedrijven kunnen ieder jaar bepalen hoe zij miljarden investeren in hun energiesysteem. Door dat te doen bepalen zij ook in hele grote mate de keuzes die wij als consument kunnen maken.”

De huidige generatie

Laurie ziet, onder andere bij jongeren, een toenemende bezorgdheid en interesse in het klimaat. Ze noemt het voorbeeld van Greta, een meisje in Zweden dat elke vrijdag voor het parlementsgebouw staakt om overheidsactie af te dwingen voor het klimaat. Over de hele wereld  zijn er nu kinderen die hun steun betuigen door ook te staken. “Het leeft echt onder jongere generaties. Misschien wel meer dan onder hun ouders.” Maar, benadrukt Laurie, deze daadkracht van jonge generaties neemt de verantwoordelijkheid van de huidige generatie om actie te ondernemen niet weg. “Ik vind het lastig dat er soms wordt gezegd dat de jonge generatie zo goed met de problematiek bezig is, en dat het dus wel goed komt. De bezorgdheid van jongere generaties mag geen excuus zijn voor de huidige generatie om actie uit te stellen. Dan zijn we weer een aantal decennia verder, en daar is het probleem te urgent voor. Ik ben wel hoopvol voor de toekomst, maar we kunnen niet langer wachten.”

Wist je dat er al 14.000 mede-eisers zijn in de klimaatzaak tegen Shell? Nog geen mede-eiser? Registreer je dan hier!

Dit is het tweede artikel in de serie ‘DJ100 Helden’, waar je terecht kunt voor inspirerende verhalen en goede ideeën. Eerder spraken wij met Christine Teunissen, Eerste Kamerlid voor de Partij voor de Dieren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top