skip to Main Content

Verslag van een VN jongerenvertegenwoordiger #2

Verslag Van Een VN Jongerenvertegenwoordiger #2

Als jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling bij de Verenigde Naties maakt Aoife zich namens Nederlandse jongeren hard voor een beter klimaat. In de serie ‘Verslag van een Jongerenvertegenwoordiger’ bericht zij maandelijks over haar avonturen, van klimaattoppen tot aan gastlessen. Vandaag: de klimaatonderhandelingen in tijden van corona.

Door: Aoife Fleming

De internationale klimaatonderhandelingen

Waar ik de vorige keer nog schreef over de gastlessen die ik in Nederland geef, wil ik het nu hebben over de andere kant van de bijzondere functie die ik mag bekleden: de internationale klimaatonderhandelingen. Als jongerenvertegenwoordiger reis ik met de Nederlandse delegatie naar internationale conferenties als het om duurzaamheid of klimaat gaat, waarvan de belangrijkste COP is. Hier vinden namelijk de jaarlijkse VN-klimaatonderhandelingen plaats en komt heel de wereld samen om afspraken te maken om klimaatverandering tegen te gaan. Dit jaar zouden landen voor de derde keer op rij proberen het Paris Rulebook af te maken. Het Paris Rulebook kun je zien als de spelregels van het historische Parijsakkoord uit 2015. Dit jaar is het de eer aan de Britten om de klimaattop te organiseren en landen die soms mijlenver uit elkaar staan, zoals Australië en kleine eilandstaten, bij elkaar te brengen.

Maar toen was er opeens de coronacrisis, en zien we ons allemaal geconfronteerd met bijeenkomsten die niet doorgaan. Zo ook COP 26, werd vorige week bekend gemaakt. Wat betekent dit voor internationale klimaatactie?

Uitstel, goed of slecht?

Op het eerste gezicht lijkt uitstel wellicht niet erg. Als landen echt bereid waren geweest cruciale beslissingen te nemen die een koerswijziging naar 1.5 graad in gang kunnen zetten, hadden ze dat de eerste twee keer al kunnen doen. Toch is dat niet het hele verhaal. Internationale druk vanuit de civil society neemt elk jaar toe. Afgelopen jaar werd er in de onderhandelingszalen meermaals gerefereerd aan de wereldwijde klimaatstakingen. Dit zijn natuurlijk alleen maar woorden, maar in de internationale politiek zijn woorden wel ontzettend belangrijk. En ondanks dat onderhandelingen soms veel te traag gaan, kunnen mondiale problemen zoals klimaatverandering alleen worden opgelost door een mondiale aanpak.

Het is nog onduidelijk wanneer COP dan wel doorgaat. Maar afspraken maken terwijl maar de helft van de wereld vertegenwoordigd is vanwege corona is onhaalbaar en onrechtvaardig. Daarom is de enige optie wachten totdat iedereen weer mee kan doen aan nieuwe onderhandelingen. Het gevaar bestaat dat sommige landen de huidige coronacrisis gebruiken om een schijntegenstelling te creëren – om in de woorden van onze premier te spreken – tussen het tegengaan van klimaatverandering en economisch herstel. Ik zie het als mijn taak om te wijzen op de inherente verbinding tussen deze onderwerpen, zoals wereldwijd al is afgesproken in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. En gelukkig vinden veel jongeren nieuwe manieren om zich uit te spreken, bijvoorbeeld door online te staken. Zolang wij aandacht blijven vragen voor de klimaatcrisis kunnen landen het klimaatprobleem niet negeren.

Dúúrzaam economisch herstel na corona is de enige mogelijkheid om onze planeet op de lange termijn leefbaar te houden. Een planeet die grenzen kent en die we niet kunnen onderwerpen aan onze oneindige uitstoot en consumptie, en een planeet waarop we allen zijn verbonden. Ik hoop dan ook dat de Britten de extra tijd die ze nu voor de voorbereidingen van COP hebben zullen benutten om jongeren, milieuorganisaties, vakbonden, boeren, experts en activisten uit te nodigen om mee te denken over hoe de duurzame wereld van de toekomst eruit ziet. En om landen héél duidelijk te maken dat de spelregels ons al gegeven zijn. Wij zijn slechts tijdelijke deelnemers.

Lees hier ook het eerste verslag over het werk van Aoife als VN jongerenvertegenwoordiger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top