skip to Main Content

Duurzame Dromen voor Europa: Nederland

Duurzame Dromen Voor Europa: Nederland

Vandaag kun je stemmen voor het Europees Parlement. In deze serie kun je lezen hoe groene politieke jongerenpartijen in Europa over de toekomst van de EU denken. Welke onderwerpen vinden zij belangrijk, en hoe kunnen jongeren zich laten horen? Vandaag spreken we Julia Matser, voorzitter van DWARS, de jongerenpartij van GroenLinks.

Door: Aoife Fleming. Beeld: Europees Parlement.

Connectie met Brussel

Als voorzitter van DWARS, de jongerenpartij van GroenLinks, woont Julia regelmatig de fractievergaderingen van GroenLinks in Den Haag bij. Hier zorgt zij ervoor dat jongeren indirect een stem hebben in de nationale politiek. Maar hoe zit dat in Brussel? Julia vertelt over het GroenLinks-congres waar leden het EU-verkiezingsprogramma hebben vastgesteld. DWARS heeft daar verschillende voorstellen ingediend, zoals dat er een Europees leger moet komen. Dit voorstel werd niet aangenomen, maar het wijzigingsvoorstel over betere treinverbindingen wel. “GroenLinks wilde alleen meer samenwerken met de andere lidstaten, terwijl wij vinden dat er een agentschap in Brussel moet komen dat zich actief bezighoudt met het opzetten van een Europees treinnetwerk. Het partijbestuur had de leden afgeraden om voor de wijziging te stemmen maar vanwege brede steun is het er toch gekomen!”

Toekomst van de EU

Betere treinverbindingen zijn essentieel voor een duurzame toekomst volgens Julia. Dit is dan ook het belangrijkste toekomstbeeld van DWARS. “Met stip op één is de toekomst groen. Er zal bijvoorbeeld nagedacht moeten worden over hoe we de energietransitie vorm gaan geven, en over hoe we de landbouwindustrie radicaal anders kunnen inrichten.”

Maar DWARS houdt zich niet alleen met klimaatonderwerpen bezig. Recentelijk heeft DWARS, samen met de jongerenpartijen van D66, ChristenUnie en PvdA, een vluchtelingenmanifest opgesteld waarin onder meer wordt gepleit voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen over de EU. De kracht van samenwerking komt ook terug in het standpunt over belastingontwijking door grote bedrijven. “De lidstaten laten zich teveel tegen elkaar uitspelen. Als we belastingontwijking willen tegengaan moeten de lidstaten gaan samenwerken. Alleen dan krijgen we een eerlijkere verdeling van de belastingdruk over burgers en bedrijven.”

Dus haal je vrienden over, en zorg ervoor dat mensen hun stem uitbrengen donderdag.

Ga stemmen

Als antwoord op de vraag hoe je als jong persoon een verschil kan maken voor het klimaat, heeft Julia één advies: “Ga stemmen! Vorige keer ging maar 18% van Nederlandse jongeren stemmen, dat is echt veel te weinig. Dus haal je vrienden over, en zorg ervoor dat mensen hun stem uitbrengen donderdag.” En voor alle jonge kiezers heeft Julia nog één tip voor in het stemhokje. “Bedenk dat er in Brussel niet alleen veel mannen, maar ook veel oude mensen zitten. Dus als je niet voor GroenLinks stemt, stem dan in ieder geval voor een jong persoon. Op die manier zorgen we dat er leden in het Europees parlement zitten die begrip hebben voor de onderwerpen die óns aangaan.”

Dit is het laatste artikel in de serie Duurzame Dromen voor Europa. Wil je meer lezen? Lees dan hier de interviews met Slovenië en Zweden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top