skip to Main Content

Duurzaam tot het einde

We nemen tegenwoordig bijna al onze dagelijkse levenskeuzes onder de duurzaamheidsloep, maar keuzes over niet-meer-levenden lijken minder belicht. En dus ging ik op onderzoek uit. Wat blijkt? Er is volop verandering gaande in Nederland; we…

Lees meer

Het sluipende gevaar van antibioticaresistentie

Steeds meer bacteriesoorten zijn resistent geworden voor antibiotica. Naar schatting zorgt deze antibioticaresistentie jaarlijks al voor 700.000 doden. Zoeken naar een oplossing is van cruciaal belang, want antibioticaresistentie vormt een bedreiging voor duurzame ontwikkeling. In…

Lees meer
Back To Top